Rubriky
Nezařazené

News 8.4.2020

Jsem velmi potěšen tím, že před pár dny se přihlásil další atlet. Dalším účastníkem bude můj kamarád Petr Kolář, který poběží všechny tři dlouhé běhy a ještě si zasoutěží ve vrhu koulí a hodu kladivem. Skvěle. Je to již 22 přihlášený. Vím, že je uměle vyvolaná panika, ale jsou rozumní lidé, kteří se nenechají zdeptat a stále se připravují na závody, které přijdou. Jsem přesvědčený, že naše MAELO 2020 se uskuteční a proto jsme stále v plném nasazení příprav. Velmi se těším na další a další přihlášky.

I am very pleased that another athlete joined a few days ago. Another participant will be my friend Petr Kolar, who underlies all three long runs and still competes in the ball litter and hammer throw. Great. It’s already 22 registered. I know there is an artificially induced panic, but there are sensible people who don’t let themselves be disturbed and still prepare for the races to come. I am convinced that our MAELO 2020 will take place and that is why we are still fully engaged in preparations. I look forward to more and more applications.

Rubriky
Nezařazené

News 7.4.2020

Zapomněl jsem dát vám všem vědět a velmi se za to omlouvám, že již od 1. března oficiálně fungují naše internetové stránky. Těším se na co největší návštěvnost našich stránek a pokud vám něco bude na našich stránkách chybět, tak můžete poslat podměty.

I have forgotten to let you all know and I am very sorry that our website has been officially operational since 1 March. I look forward to maximizing the traffic to our site and if you miss something on our site, you can send suggestions.