Propozice

CZECH ENGLISH FRENCH DEUTSCH

MASTERS EUROPA LOVOSICE 2020

14. – 16. 8. 2020 Lovosice

Pořadatel Technicky zajišťuje atletický klub ASK Lovosice a Město Lovosice.

Místo Lovosice – atletický stadion města Lovosice, U stadionu 1022, 410 02 Lovosice

Chodecké závody na silnici, půlmaraton – start v blízkosti stadionu.

Termín:

Pátek 14. srpna až neděle 16. srpna 2020

Časový program

Time schedule (PDF)

Vedoucí činovníci:

 • Prezident MAELO:  Jaroslav Smělý
 • Ředitel OV:  Moreno Beggio
 • Hlavní rozhodčí: Božena Šulcová
 • Technický ředitel:  Dominik Hanko
 • Startér: Jindřich Šulc
 • Závodní kancelář: Barbora Mairichová
 • Prezident MAELO:  Jaroslav Smělý
 • Ředitel OV:  Moreno Beggio
 • Hlavní rozhodčí: Božena Šulcová
 • Technický ředitel:  Dominik Hanko
 • Startér: Jindřich Šulc
 • Závodní kancelář: Barbora Mairichová

Zdravotní zajištění:

ČČK Litoměřice

Startují:

Muži a ženy od kategorie M35 a W35 po pětiletých kategoriích.

Disciplíny:

Muži: 

100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, 5 000 m, 10 000 m, 110 m př., 100 m př., 80 m př. (podle věkových kategorií), 400 m př., 300 m př. a 200 m př. (podle věkových kategorií),3 000 m př. a 2 000 m př. (podle věkových kategorií), výška, dálka, tyč, trojskok, koule, disk, kladivo, oštěp, břemeno, chůze 5 000 m, štafeta 4 x 100 m, 10km chůze na 1km okruhu, půlmaraton

Ženy:

 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, 5 000 m, 10 000 m, 100 m př. a 80 m př. (podle věkových kategorií), 400 m př., 300 m př. a 200 m př. (podle věkových kategorií), 2 000 m př., výška, dálka, tyč, trojskok, koule, disk, kladivo, oštěp, břemeno, chůze 5 000 m, štafeta 4 x 100 m, 10km chůze na 1km okruhu, půlmaraton

Výdej startovních čísel

Startovní čísla budou vydávána při prezentaci v závodní kanceláři na stadionu ode dne 14. srpna od 9.00 hodin. Přidělené číslo platí pro všechny disciplíny, jichž se závodník/závodnice zúčastní.

Šatny:

budou k dispozici v tribuně atletického stadionu a v basketbalové hale města Lovosic, toalety tamtéž a v prostorách tribuny.

Rozcvičování:

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo soutěžní plochu.

Startovní listiny:

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na budově kanceláře. Nasazení závodníků/ závodnic do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, resp. v soutěžích v poli, základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Kontrola náčiní:

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením soutěže předložit ke kontrole rozhodčímu
v označeném stanu vybaveném pro vážení.
Svolavatelna Každý závodník/závodnice, se musí osobně prezentovat ve stanu označeném jako svolavatelna (call room) a umístěném v prostoru za budovou závodní kanceláře.

Po provedené prezentaci již závodníci/závodnice nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni/odvedeny společně závodčím.
Časy zahájení jsou 15 minut před odchodem na soutěžní sektory. Časy zahájení a posléze odvedení závodníků/závodnic na start nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli u svolavatelny (call room).
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže:
běhy, chůze 10 minut, technické disciplíny 25 minut, tyč 60 min.

Vstup na závodiště:

Na závodní ploše atletického stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci/závodnice, rozhodčí a správní činovníci. Nedodržení tohoto ustanovení osobou z doprovodu závodníka/závodnice bude potrestáno jeho/její diskvalifikací.
Pro sledování soutěží v tyči, kouli, kladivu a disku bude pro trenéry vymezeno zvláštní území.

Výsledky:

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na budově závodní kanceláře. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz/veteráni/výsledky .

Protesty a odvolání:

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč
(pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Složení jury:

technický delegát, ředitel závodů, hlavní rozhodčí.

Vyhodnocení:

První tři závodníci/závodnice v dané disciplíně každé kategorie obdrží medaile a diplom. Diplom bude udělen i každému závodníku/závodnici do 8. místa v případě jeho zájmu. Vyhlašování bude probíhat v blocích dle rozpisu.

Technická ustanovení:

Závodí se podle pravidel atletiky a pravidel WAVA. Atletická dráha i sektory mají umělý povrch Porplastic, v rovince je osm a na oválu šest drah. Je možné použít tretry s maximální délkou hřebů 6 mm. Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy časového pořadu podle počtu startujících v jednotlivých kategoriích.

Přihlášky:

Přihlášky zasílejte (od 15.2.2020) skrz registrační formulář webu MAELO.
Uzávěrka přihlášek je stanovena na 9. 8. 2020 ve 24.00 hodin.

Do přihlášky uveďte jméno a příjmení, disciplínu, rok narození, výkony, oddílovou, státní příslušnost.

Přihlášky po tomto termínu budou zpoplatněny dvojnásobným startovným.

Na základě podaných přihlášek bude rozhodnuto o rozsahu a časovém pořadu akce.

Startovné:

Startovné činí za každou disciplínu 100,- Kč / 4 € + za každou přihlášku se platí 2 € registrační poplatek. Při přihlášení do více disciplín se platí registrační poplatek pouze jednou.

Občerstvení:

Občerstvení bude zajištěno stánkovým prodejem u plochy stadionu.

Jaroslav Smělý – předseda organizačního výboru MAELO 2020

Chinese (Simplified)CzechDanishDutchEnglishFinnishFrenchGermanHungarianItalianNorwegianPolishPortugueseRussianSpanishSwedish