Propozice 2021

Propozice MAELO 2021

Mezinárodní Míting MAELO 2021

30. 7. – 1. 8. 2021  Lovosice

Preambule

Veteránský atletický mítink organizujeme pro nás, pro atlety veterány, protože se radi scházíme, závodíme a sportujeme. A protože současná situace omezila či zrušila značné množství vrcholových veteránských soutěží zveme Vás na tento mítink pro setkání s přáteli, ověření vlastní sportovní výkonnosti, srovnání svých atletických výkonů se svými vrstevníky jak v reálné soutěži, tak i na dálku s dostupnými výkony veteránů ve světě. 

Zároveň tento mítink koncipujeme jako možnost dosažení vrcholových výsledků v  neolympijských disciplínách a neobvyklých, ale registrovaných štafetách či vícebojích.

Pořadatel 

Spolek MAELO

Technicky zajišťuje spolek MAELO, atletický klub ASK Lovosice a Město Lovosice.

Místo 

Lovosice – atletický stadion města Lovosice, U stadionu 1022, 410 02 Lovosice

Termín:  Pátek  30. července 2021 až neděle 1. srpna  2021

Struktura sportovních soutěží veteránů

Pátek :  soutěže pro seniory z domovu důchodců a seniorhausu okresu  Litoměřice

Pátek, Sobota  a Neděle : atletické veteránské soutěže, štafety a víceboje

Časový program

Pátek 30.7.2021
Sobota 31.7.2021
Neděle 1.8.2021

Vedoucí činovníci

  • Prezident MAELO:  Jaroslav Smělý
  • Generální manažer MAELO :  PaedDr. Anton Tomko, LL.A
  • Hlavní rozhodčí:  Martin Boháč
  • Technický ředitel:  Božena Šulcová
  • Startér:  Slávek Kubíček
  • Závodní kancelář:  Eva Tomková
  • Časomíra:  František Párys
  • Televizní záznam:  Litoměřicko24, Litoměřice

Zdravotní zajištění

ČČK Litoměřice

Startují

Muži a ženy od kategorie M35 a W35 po pětiletých kategoriích.

Disciplíny

Muži

60 m, 100 m, 200 m, 300 m, 600 m,  1 000 m, míle, 3 000 m, 10 000 m, 110 m př., 100 m př., 80 m př. (podle věkových kategorií), 400 m př., 300 m př. a 200 m př. (podle věkových kategorií), 3 000 m př. a 2 000 m př. (podle věkových kategorií), výška, dálka, tyč, trojskok, koule, disk, kladivo, oštěp, břemeno, chůze 1 000 m, chůze 3 000 m, chůze 5 000 m, štafeta 4 x 100 m, štafeta 4-3-2-100m, skokanský dvojboj, sprinterský trojboj, vrhačský pětiboj, běžecký trojboj, chodecký trojboj.

Ženy

 60 m, 100 m, 200 m, 300 m, 600 m,  1 000 m, míle, 3 000 m, 10 000 m, 110 m př., 100 m př., a 80 m př. (podle věkových kategorií), 400 m př., 300 m př. a 200 m př. (podle věkových kategorií), 2 000 m př., výška, dálka, tyč, trojskok, koule, disk, kladivo, oštěp, břemeno, chůze 1 000 m, chůze 3 000 m, chůze 5 000 m, štafeta 4 x 100 m, štafeta 4-3-2-100 m,  skokanský dvojboj, sprinterský trojboj, vrhačský pětiboj, běžecký trojboj, chodecký trojboj.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla budou vydávána při prezentaci v závodní kanceláři na stadionu  v pátek od 17 do 19 hod.  a v sobotu od 8.30 do 9.30 a potom průběžně pro příchozí v kanceláří závodu. Přidělené číslo platí pro všechny disciplíny, jichž se závodník/závodnice zúčastní.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na budově kanceláře. Nasazení závodníků/ závodnic do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, resp. v soutěžích v poli, základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Šatny

budou k dispozici v tribuně atletického stadionu a v basketbalové hale města Lovosic, toalety tamtéž a v prostorách tribuny.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo soutěžní plochu.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na budově kanceláře. Nasazení závodníků/ závodnic do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, resp. v soutěžích v poli, základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Kontrola náčiní:

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením soutěže předložit ke kontrole rozhodčímu v označeném stanu vybaveném pro vážení.

Svolavatelna

Každý závodník/závodnice, se musí osobně prezentovat ve stanu označeném jako svolavatelna (call room) a umístěném v prostoru za budovou závodní kanceláře.

Po provedené prezentaci již závodníci/závodnice nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni/odvedeny společně závodčím. Časy zahájení jsou 15 minut před odchodem na soutěžní sektory. Časy zahájení a posléze odvedení závodníků/závodnic na start nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli u svolavatelny (call room).

Odchody ze svolavatelny před startem soutěže:
běhy, chůze 10 minut, technické disciplíny 25 minut, tyč 60 min.

Vstup na závodiště

Na závodní ploše atletického stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci/závodnice, rozhodčí a správní činovníci. Nedodržení tohoto ustanovení osobou z doprovodu závodníka/závodnice bude potrestáno jeho/její diskvalifikací.
Pro sledování soutěží v tyči, kouli, kladivu a disku bude pro trenéry vymezeno zvláštní území.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na budově závodní kanceláře. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz/veteráni/výsledky .

V závodě se budou vypočítávat body poměrově ke světovému, z důvodu experimentu se nebudou používat přepočtové tabulky WMA.

Protesty a odvolání

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Složení jury

technický delegát, ředitel závodů, hlavní rozhodčí.

Vyhodnocení

První tři závodníci/závodnice v dané disciplíně každé kategorie obdrží medaile a diplom. Diplom bude udělen i každému závodníku/závodnici do 6. místa v případě jeho zájmu. Vyhlašování bude probíhat v blocích dle rozpisu.

Technická ustanovení

Závodí se podle pravidel atletiky a pravidel WAVA. Atletická dráha i sektory mají umělý povrch Porplastic, v rovince je osm a na oválu šest drah. Je možné použít tretry s maximální délkou hřebů 6 mm. Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy časového pořadu podle počtu startujících v jednotlivých kategoriích.

Přihlášky

Přihlášky zasílejte na registračním formuláři uveřejněném webu MAELO. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 25. 7. 2021 ve 24.00 hodin.

Do přihlášky uveďte jméno a příjmení, disciplínu, rok narození, výkony, oddílovou, státní příslušnost.

Přihlášky po tomto termínu budou zpoplatněny dvojnásobným startovným.

Na základě podaných přihlášek bude rozhodnuto o rozsahu a časovém pořadu akce.

Registrační poplatek k soutěžím je 4 EUR nebo 100,-Kč,  registrační poplatek pouze jednou.

Startovné

Startovné činí za každou jednotlivou disciplínu 50,- Kč / 2 € . Startovné za dvojboj činí 150,- Kč / 6 €, za trojboje činí 200,- Kč / 8 € a za pětiboj činí 300,- Kč / 12 €. Všechny disciplíny ve vícebojích jsou započítávány do výsledků v jednotlivých disciplínách. Každý atlet, který půjde víceboj v technických disciplínách bude mít možnost jít všech 6 pokusů. Při přihlášení do štafet se startovné neplatí .

Občerstvení

Občerstvení bude zajištěno stánkovým prodejem u plochy stadionu, vedle zavodní kanceláře

Jaroslav Smělý – předseda organizačního výboru MAELO 2021, 

        president spolku MAELO