Rubriky
Nezařazené

News 29.4.2020

🍀Po pár dnech opět skvělá zpráva. Dorazili dvě přihlášky od skvělých britských atletů, kterými jsou Gary Smith a Zoe Doyle. Zatím je to 34 a 35 přihláška. Velmi se těším na další přihlášené.

Great news again after a few days. Two entries from great British athletes, Gary Smith and Zoe Doyle, have arrived. So far, it is 34 and 35 applications. I am very much looking forward to the next entries.🍀

Rubriky
Nezařazené

News 22.4.2020

🍀Je to super. Včera přišla další skvělá přihláška. Dalším přihlášeným je skvělý francouzský sprinter Francois Bontemps. Skvěle, je to již druhý francouzský atlet či atletka, který se přihlásili. Doufám, že se přihlásí další francouzští atleti. Velmi velmi se těším na další přihlášky z Evropy i světa. Velmi děkuji dosud přihlášeným.

It’s super. Yesterday came another great application. Another entrant is the great French sprinter Francois Bontemps. Great, she’s the second French athlete to sign up. I hope other French athletes will sign up. I am very much looking forward to further applications from Europe and the world. Many thanks to those registered so far.🍀

Rubriky
Nezařazené

News 17.4.2020

🍀Další skvělá zpráva. Včera se přihlásili další dva super borci, první je skvělá atletka z Norska Janice Astrid Flaathe a druhým přihlášeným je další borec z Polska Piotr Ploskoňski, který se přihlásil na neuvěřitelných 16 disciplín. Vím o tomto borci, že je schopný všechny disciplíny absolvovat. Super je, že zaplacením startovného potvrdila svou účast vynikající Agnieczka Garves. Všem doposud zatím 32 atletům ze srdce děkuji za zájem se zúčastnit našeho skvělého MAELO 2020. Velmi se těším na účast těchto borců, a pevně doufám a velmi se těším na přihlášky dalších skvělých atletů. Doufám, že vás bude mnoho.

Another great news. Yesterday there were two other great guys, first one is great athlete from Norway Janice Astrid Flaathe and second one is another male from Poland Piotr Ploskoňski, who entered an incredible 16 disciplines. I know about this guy that he is able to complete all disciplines. The great thing is that by paying the entry fee the excellent Agnieczka Garves confirmed her participation. So far, I thank all 32 athletes from the heart for their interest in attending our great MAELO 2020. I am really looking forward to the participation of these guys, and I very much hope and look forward to the application of other great athletes. I hope you will be many.🍀

Rubriky
Nezařazené

News 14.4.2020

Dnes další skvělá zpráva. Přihlásili se mi dvě skvělé ženy. Moje skvělá kamarádka z Norska Heidi Barth, která po absolvování první disciplíny na MAELO 2020 získá na památku pamětní ražbu za prvního přihlášeného norského atleta. Je to již 10 země, která bude zastoupena minimálně jedním atletem. Další je také prima atletka a doufám, že také nová kamarádka hájící barvy Německa Agnieszka Elzbieta Garves. Momentálně je přihlášených 30 atletů a atletek z 10 zemí. Byl bych velmi šťasten, kdyby k nim přibylo ještě minimálně 470 přihlášek. Velmi se těším na další a další přihlášky vážení a drazí přátelé.

Today another great news. Two great women came in. My great friend from Norway, Heidi Barth, who after completing the first discipline at MAELO 2020 will receive a commemorative embossing for the first registered Norwegian athlete. It is already 10 countries that will be represented by at least one athlete. Next is also a nice athlete and I hope also a new friend defending colors of Germany Agnieszka Elzbieta Garves.Currently there are 30 athletes from 10 countries. I would be very happy if at least 470 entries were added. I am very much looking forward to more and more applications precious and dear friends.

Rubriky
Nezařazené

News 13.4.2020

Skvěle. Dnes dorazili další dvě super přihlášky. Přihlášku poslali tito dva borci, Robert Manka z Polska a Andreas Bauer z Německa. Těším se na další a další přihlášky.

Great. Today came two more super applications. The application was submitted by these two guys, Robert Manka from Poland and Andreas Bauer from Germany. I look forward to more and more applications.🍀

Rubriky
Nezařazené

News 12.4.2020

Nádherné. Dnes jsem získal další dvě skvělé přihlášky. Dalšími dvěma přihlášenými jsou kamarádi z Polska, Ewa Sierka a Pawel Szewera. Mám z toho velkou radost a všichni co se hlásíte, tak je to pro mě velká čest.

Wonderful. Today I got another two great applications. The other two entered are friends from Poland, Ewa Sierka and Pawel Szewer. I am very happy about it and everybody you report is a great honor for me.

Rubriky
Nezařazené

News 8.4.2020

Jsem velmi potěšen tím, že před pár dny se přihlásil další atlet. Dalším účastníkem bude můj kamarád Petr Kolář, který poběží všechny tři dlouhé běhy a ještě si zasoutěží ve vrhu koulí a hodu kladivem. Skvěle. Je to již 22 přihlášený. Vím, že je uměle vyvolaná panika, ale jsou rozumní lidé, kteří se nenechají zdeptat a stále se připravují na závody, které přijdou. Jsem přesvědčený, že naše MAELO 2020 se uskuteční a proto jsme stále v plném nasazení příprav. Velmi se těším na další a další přihlášky.

I am very pleased that another athlete joined a few days ago. Another participant will be my friend Petr Kolar, who underlies all three long runs and still competes in the ball litter and hammer throw. Great. It’s already 22 registered. I know there is an artificially induced panic, but there are sensible people who don’t let themselves be disturbed and still prepare for the races to come. I am convinced that our MAELO 2020 will take place and that is why we are still fully engaged in preparations. I look forward to more and more applications.

Rubriky
Nezařazené

News 7.4.2020

Zapomněl jsem dát vám všem vědět a velmi se za to omlouvám, že již od 1. března oficiálně fungují naše internetové stránky. Těším se na co největší návštěvnost našich stránek a pokud vám něco bude na našich stránkách chybět, tak můžete poslat podměty.

I have forgotten to let you all know and I am very sorry that our website has been officially operational since 1 March. I look forward to maximizing the traffic to our site and if you miss something on our site, you can send suggestions.