Rubriky
Nezařazené

Dnes další skvělá zpráva 09.04.2024

🍀❤️🍀❤️Dnes dorazila další skvělá zpráva. Dalším přihlášeným je skvělý běžec kamarád Milan Valko ze Slovenska. Velmi se těším na jeho účast.

Another great news arrived today. Another registered member is a great runner friend Milan Valko from Slovakia. I am very much looking forward to his participation.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Dnes další úžasná zpráva 08.04.2024

🍀❤️🍀❤️Dnes dorazila další úžasná zpráva. Další přihlášenou je skvělá atletka běžkyně a nová tvář Simona Fritz ze Slovenska. Velmi se těším na její účast.

Another wonderful news arrived today. Another registered athlete is the great runner and new face Simona Fritz from Slovakia. I am very much looking forward to her participation.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Dnes další čtyři parádní zprávy 05.04.2024

🍀❤️🍀❤️Dnes dorazily další čtyři parádní zprávy. Dalšími přihlášenými jsou skvělí atleti přátelé Birtukan Bouele z Etiopie, manželé Karmella a Rudolf Michlfeitovi a Mare Külv z Estonska. Birtukan po první absolvované disciplíně obdrží pohár za první přihlášenou ze své země. Velmi se těším na jejich účast.

Four more great news arrived today. Other entrants are great athletes friends Birtukan Bouele from Ethiopia, husband and wife Karmella and Rudolf Michlfeit and Mare Külv from Estonia. After completing the first discipline, Birtukan will receive the cup for the first entry from her country. I am very much looking forward to their participation.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Dnes další tři úžasné zprávy 02.04.2024

🍀❤️🍀❤️ Dnes dorazily další tři úžasné zprávy. Dalšími přihlášenými jsou přátelé a vynikající atleti Marina Waymann z Rakouska, Anna Křenková a Pavel Bartl z ČR. Velmi se těším na jejich účast.

Three more wonderful news arrived today. Other participants are friends and excellent athletes Marina Waymann from Austria, Anna Křenková and Pavel Bartl from the Czech Republic. I am very much looking forward to their participation.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Dnes další dvě skvělé zprávy 30.03.2024

🍀❤️🍀❤️ Dnes dorazily další dvě skvělé zprávy. Dalšími přihlášenými jsou přátelé a vynikající vrhači Irena Stahlová a Václav Sosna z ČR. Velmi se těším na jejich účast.

Two more great pieces of news arrived today. Other entrants are friends and excellent throwers Irena Stahlová and Václav Sosna from the Czech Republic. I am very much looking forward to their participation.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Dnes další parádní zpráva 27.03.2024

🍀❤️🍀❤️Dnes dorazila další parádní zpráva. Další přihlášenou je kamarádka a vynikající vrhačka Irena Vaňáčová z ČR. Velmi se těším na její účast.

Another great news arrived today. Another registered is my friend and excellent thrower Irena Vaňáčová from the Czech Republic. I am very much looking forward to her participation.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Desátý úžasný sponzor ”Lutz Herrmann” 20.03.2024

Dnes jsem obdržel další milý finanční dar od mého dalšího úžasného kamaráda, který je desátým sponzorem ”LUTZ HERRMANN” z Německa, i on je další, který si rovněž cení naší práce a také Lutzovi záleží na tom aby se povedla organizace našeho nejúžasnějšího MAELO 2024. Je naprosto úžasné kolika přátelům záleží na nejúžasnějším podniku pro MASTERS atlety v ČR, ale i ve střední Evropě. Mé velké uctivé poděkování kamarádovi Lutzovi.

Today I received another nice financial gift from another wonderful friend of mine who is the tenth sponsor of ”LUTZ HERRMANN” from Germany, he is another one who also appreciates our work and Lutz also cares about the success of the organization of our most amazing MAELO 2024. It is absolutely amazing how many friends care about the most amazing event for MASTERS athletes in the Czech Republic, but also in Central Europe. My very respectful thanks to my friend Lutz.

Rubriky
Nezařazené

Dnes další skvělá zpráva 19.03.2024

🍀❤️🍀❤️Dnes dorazila další skvělá zpráva. Dalším přihlášeným je můj nový přítel a vynikající oštěpař Radek Zejda z ČR. Velmi se těším na jeho účast.

Another great news arrived today. Another registered member is my new friend and excellent javelin thrower Radek Zejda from the Czech Republic. I am very much looking forward to his participation.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Včera a dnes další úžasné zprávy 11.03.2024

🍀❤️🍀❤️Včera těsně před půlnocí a dnes dorazili další dvě úžasné zprávy. Dalšími dvěma přihlášenými skvělými atlety jsou můj přítel Josef Kuttner z Rakouska a nová tvář Stef Bazylkiewicz z Velké Británie, kteří po první účastnické disciplíně získají pohár za prvního přihlášeného atleta ze své země. Velmi se těším na jejich účast a na setkání s novou tváří.

Two more wonderful pieces of news arrived just before midnight yesterday and today. The other two great athletes entered are my friend Josef Kuttner from Austria and the new face Stef Bazylkiewicz from Great Britain, who will receive the cup for the first entered athlete from their country after the first participation discipline. I am very much looking forward to their participation and meeting a new face.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Dnes další parádní zpráva 09.03.2024

🍀❤️🍀❤️Dnes dorazila další parádní zpráva. Dalším přihlášeným je skvělý přítel a vynikající vícebojař Cédric Bouele ze Švýcarska. Cédric po první absolvované disciplíně obdrží pohár za prvního přihlášeného atleta ze své země. Velmi se těším na jejich účast.

Another great news arrived today. Another entrant is a great friend and excellent all-rounder Cédric Bouele from Switzerland. After completing the first discipline, Cédric will receive the cup for the first registered athlete from his country. I am very much looking forward to their participation.❤️🍀❤️🍀