Rubriky
Nezařazené

Ode dne 08.07. po uzávěrce do dnešní doby dalších 34 parádních zpráv 21.07.2024

🍀❤️🍀❤️Ode dne 08.07. po uzávěrce do dnešní doby dorazilo dalších 34 parádních zpráv. Dalšími přihlášenými jsou přátelé vynikající atleti Andrzej Sut, Sylwia Krawiecka, Grzegorz Pawelski a Jozef Wasiel všichni čtyři z Polska, Simona Nekolová, František Dráb, Zdeněk Pech, Karel Kaliba, Michal Janák, Martin Chomát, Stanislav Marek, Michal Randa, Stanislav Kosík, Marek Volf, Radomír Březina, Pavel Němec, Miriam Stewartová, Josef Král, Pavel Kalina, Radim Filip Drážďanský, Jiří Tomešek a Tomáš Vojtíšek vše 18 z ČR, Udo Schaeffer, Andreas Janker, Patrick Seck, Jan Schwiebus, Andreas Weise, Marcel Walter, Theresa Keller, Brigitte Bonadt a Enrico Heinrich vše devět z Německa, dr. Johannes Sääf z Rakouska, Norbert Borbély z Maďarska a Ján Troliga ze Slovenska. Velmi se těším na jejich účast.

From 08.07. after the deadline, until today, another 34 great messages have arrived. Other registered friends are excellent athletes Andrzej Sut, Sylwia Krawiecka, Grzegorz Pawelski and Jozef Wasiel, all four from Poland, Simona Nekolová, František Dráb, Zdeněk Pech, Karel Kaliba, Michal Janák, Martin Chomát, Stanislav Marek, Michal Randa, Stanislav Kosík, Marek Volf, Radomír Březina, Pavel Němec, Miriam Stewartová, Josef Král, Pavel Kalina, Radim Filip Drážďanský, Jiří Tomešek and Tomáš Vojtíšek all 18 from the Czech Republic, Udo Schaeffer, Andreas Janker, Patrick Seck, Jan Schwiebus, Andreas Weise, Marcel Walter, Theresa Keller, Brigitte Bonadt and Enrico Heinrich, all nine from Germany, Dr. Johannes Sääf from Austria, Norbert Borbély from Hungary and Ján Troliga from Slovakia. I am very much looking forward to their participation.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Dvacátý pátý úžasný sponzor ”Fecido – Karel Havlíček” 18.07.2024

V pátek 12.07. jsem obdržel další skvělý finanční dar od dvacátého pátého sponzora, kterým je ”FECIDO – KAREL HAVLÍČEK” zastoupen právě samotným majitelem panem Karlem Havlíčkem, který je také skvělý člověk a již druhý ročník pomohl našemu nejúžasnějšímu světovému podniku. Mé velké uctivé poděkování panu Karlovi Havlíčkovi a jeho společnosti Fecido.

On Friday 12.07. I received another great financial gift from the twenty-fifth sponsor, which is ”FECIDO – KAREL HAVLÍČEK” represented by the owner himself, Mr. Karl Havlíček, who is also a great person and has already helped our most amazing world company for the second year. My big respectful thanks to Mr. Karl Havlíček and his company Fecido.

Rubriky
Nezařazené

Dvacátý čtvrtý úžasný sponzor ”nechce být jmenovaný” 15.07.2024

V pátek 12.07. jsem obdržel další skvělý finanční dar od dvacátého čtvrtého sponzora, kterým je ”NEJMENOVANÝ PŘISPĚVATEL” kterého rovněž zaujal náš nejúžasnější světový podnik. Ač se známe velice kratičkou dobu a žije ve skromných poměrech, tak jako fanoušek našeho MAELO přispěl, protože ho naštvalo a mrzelo jak dobytčím způsobem se zachoval Krajský úřad Ústeckého kraje, který ač slíbil finanční dotaci, tak odmítl poskytnout dotaci z již dříve uvedených důvodů a jako solidární člověk chtěl a přispěl na naší nejúžasnější světovou akci. Mé velké uctivé poděkování tomuto nejmenovanému přispěvatelovi.

On Friday 12.07. I received another great financial gift from the twenty-fourth sponsor, which is the “UNNAMED CONTRIBUTOR” who was also interested in our world’s most amazing enterprise. Although we have known each other for a very short time and he lives in modest circumstances, he contributed as a fan of our MAELO, because he was annoyed and saddened by the cattle-like behavior of the Regional Office of the Ústí Region, which, despite promising a financial subsidy, refused to provide a subsidy for the previously mentioned reasons and as a person of solidarity, he wanted and contributed to our most amazing world event. My most respectful thanks to this unnamed contributor.

Rubriky
Nezařazené

Dvacátý třetí úžasný sponzor ”Efteria s.r.o.” 14.07.2024

V úterý 09.07. jsem obdržel další parádní finanční dar od dvacátého třetího sponzora, kterým je ”EFTERIA s.r.o.” zastoupena paní ing. Ladislavou Šuškovou, které rovněž zaujal náš nejúžasnější světový podnik a již pomohl na 2. ročníku. Velmi rád bych poznal tohoto dalšího úžasného člověka. Jsem velmi poctěný, že tento sponzor pomáhá opravdu skvělé akci již podruhé v řadě a pomáhá ke zdárnému průběhu tak skvělé akce jako je naše MAELO. Mé velké uctivé poděkování paní ing. Ladislavě Šuškové a společností Efteria s.r.o..

On Tuesday 09.07. I received another great financial gift from the twenty-third sponsor, which is ”EFTERIA s.r.o.” represented by Ms. Ing. Ladislava Šušková, who was also interested in our most amazing company in the world and already helped at the 2nd year. I would very much like to meet this other wonderful person. I am very honored that this sponsor is helping a really great event for the second time in a row and helping to make such a great event like our MAELO a success. My very respectful thanks to Ms. Ladislava Šušková and the company Efteria s.r.o..

Rubriky
Nezařazené

Dvacátý druhý úžasný sponzor ”Indorama Ventures Mobility Bohemia, s.r.o.” 11.07.2024

Ve čtvrtek 04.07. jsem obdržel další parádní finanční dar od dvacátého druhého sponzora, kterým je ”INDORAMA VENTURES MOBILITY BOHEMIA s.r.o.” zastoupena panem ing. Milanem Grmelou, kterého rovněž zaujal náš nejúžasnější světový podnik a již pomohl na 3. ročníku. Jsem velmi poctěný, že tento sponzor pomáhá opravdu skvělé akci již potřetí v řadě a pomáhá ke zdárnému průběhu tak skvělé akce jako je naše MAELO. Mé velké uctivé poděkování panu ing. Milanu Grmelovi a společností Indorama Ventures Mobility Bohemia, s.r.o..

On Thursday 04.07. I received another great financial gift from the twenty-second sponsor, which is “INDORAMA VENTURES MOBILITY BOHEMIA s.r.o.” represented by Mr. Milan Grmela, who was also interested in our most amazing company in the world and already helped on the 3rd year. I am very honored that this sponsor is helping a really great event for the third time in a row and helping to make such a great event like our MAELO a success. My very respectful thanks to Mr. Ing. Milan Grmel and Indorama Ventures Mobility Bohemia, s.r.o..

Rubriky
Nezařazené

Včera 07.07. v den uzávěrky přihlášek dalších 36 úžasných zpráv 08.07.2024

🍀❤️🍀❤️Včera 07.07. v den uzávěrky přihlášek dorazilo dalších 36 úžasných zpráv. Dalšími přihlášenými jsou přátelé vynikající atleti William van Heyningen z Curacao, Jan Bakala, Oto Čech, Jiří Janouch, Josef Pour, Petr Erlebach, Rudolf Vorlíček, Bohumil Hovorka, Tomáš Hellmich, Kateřina Strnadová, Andrea Bažantová, Kateřina Chlupová, Markéta Bartůňková, Irena Šašková, Drahoslav Česák, Miloslav Lapka, Ivana Hellerová, Jan Lamoš, Pavel Cmíral a Jan Zelinka všech 19 z ČR, Constanze Golle, Bianca Schenker, Brit Schröter, Uwe Schröter, Stefan Werner, Katrin Sparborth, Ines Jaensch, Werner Witschetzky, Carsten Ender a Lars Hauk všech 10 z Německa, Piotr Kubiczek a Marek Oziemkiewicz oba z Polska, Ján Kuzmiak ze Slovenska, Margaritha Dähler-Stettler ze Švýcarska, Boris Kovalskyi z Ukrajiny a György István Hegedüs z Maďarska. Pánové William a Boris po první absolvované disciplíně obdrží pohár za prvního přihlášeného za své země. Velmi se těším na jejich účast a na úplně všechny, kteří jsou přihlášeni. Je možné se ještě dopřihlásit, ale již za dvojnásobné startovné.

Yesterday 07.07. on the day of the application deadline, another 36 wonderful reports arrived. Other registered friends are excellent athletes William van Heyningen from Curacao, Jan Bakala, Oto Čech, Jiří Janouch, Josef Pour, Petr Erlebach, Rudolf Vorlíček, Bohumil Hovorka, Tomáš Hellmich, Kateřina Strnadová, Andrea Bažantová, Kateřina Chlupová, Markéta Bartůňková, Irena Šašková , Drahoslav Česák, Miloslav Lapka, Ivana Hellerová, Jan Lamoš, Pavel Cmíral and Jan Zelinka all 19 from the Czech Republic, Constanze Golle, Bianca Schenker, Brit Schröter, Uwe Schröter, Stefan Werner, Katrin Sparborth, Ines Jaensch, Werner Witschetzky, Carsten Ender and Lars Hauk all 10 from Germany, Piotr Kubiczek and Marek Oziemkiewicz both from Poland, Ján Kuzmiak from Slovakia, Margaritha Dähler-Stettler from Switzerland, Boris Kovalskyi from Ukraine and György István Hegedüs from Hungary. Messrs. William and Boris will receive a cup for the first entry for their countries after the first completed discipline. I am very much looking forward to their participation and to everyone who is registered. It is still possible to register, but for double the entry fee.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Od pátku 04.07. po dnešek dalších 42 parádních zpráv 06.07.2024

🍀❤️🍀❤️Od pátku 04.07. po dnešek dorazilo dalších 42 parádních zpráv. Dalšími přihlášenými jsou přátelé vynikající atleti Krisztina Eszter Hazay, Éva Tarnócai, Fábián Zoltán, Péter Küllős, Ákos Monostori a Krisztina Kácser všech 6 z Maďarska, Antonis Katantonakis z Řecka, Miloslava Křenková, Jaromír Gebauer, Milan Serafin, Pavel Bulva, Antonín Kábele, Radek Reisz, Milan Hoke, Zuzana Pumprlová, Ondřej Čáp, Jana Matějková, Lukáš Adam Bennour, Marek Slaměník, Milan Trejbal, Hana Trejbalová, Josef Vonášek, Jana Česáková, Václav Panocha, Martin Vodrážka, Andrea Teichmanová všech 19 z ČR, Thomas Malmberg, Jens Häckert, Tom Seifert, Mireen Arnhold, Danilo Renz, Heike Martin, Iris Opitz, Horst Böhmert-Ottmann, Inge Löschner-Molls všech 9 z Německa, Marián Lopúch, Ladislav Golian a Pavol Chovan všichni 3 ze Slovenska, Daniel Peleszczak, Czesław Roszczak, Marek Stolarczyk, Piotr Sławuta všichni 4 z Polska. Velmi se těším na jejich účast.

From Friday 04.07. 42 more great messages arrived today. Other registered friends are the excellent athletes Krisztina Eszter Hazay, Éva Tarnócai, Fábián Zoltán, Péter Küllős, Ákos Monostori and Krisztina Kácser, all 6 from Hungary, Antonis Katantonakis from Greece, Miloslava Křenková, Jaromír Gebauer, Milan Serafin, Pavel Bulva, Antonín Kábele, Radek Reisz, Milan Hoke, Zuzana Pumprlová, Ondřej Čáp, Jana Matějková, Lukáš Adam Bennour, Marek Slaměník, Milan Trejbal, Hana Trejbalová, Josef Vonášek, Jana Česáková, Václav Panocha, Martin Vodrážka, Andrea Teichmanová all 19 from the Czech Republic, Thomas Malmberg, Jens Häckert, Tom Seifert, Mireen Arnhold, Danilo Renz, Heike Martin, Iris Opitz, Horst Böhmert-Ottmann, Inge Löschner-Molls all 9 from Germany, Marián Lopúch, Ladislav Golian and Pavol Chovan all 3 from Slovakia, Daniel Peleszczak, Czesław Roszczak, Marek Stolarczyk, Piotr Sławuta all 4 from Poland. I am very much looking forward to their participation.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Od neděle 30.06. po dnešek dalších 37 úžasných zpráv 03.07.2024

🍀❤️🍀❤️Od neděle 30.06. po dnešek dorazilo dalších 37 úžasných zpráv. Dalšími přihlášenými jsou přátelé vynikající atleti Tomáš Miřejovský, Petr Šíma, Jiří Šolar, Eduard Ebel, Jiří Cejpek, Zdeňka Janoušková, Milan Fliegl, Lukáš Kvapil, Dušan Hošek, Natálie Berreur, Luboš Sochůrek, Josef Kalát a Zdeněk Rous všech 13 z ČR, Jens Plagemann, Sylvia Mundt, Stefan Frauendorf, Franco Kauder, Werner Türke, Annette Stephan, Lisa Stephan, Winfried Heckner, Martin Baranzke, Andrea Zahn, Angela Müller, Hartmut Bonneß, Uwe Tolle, Susann Schmieder, Lutz Herrmann, Petra Herrmann, Maria Unterholzner, Katja Knospe, Ines Mikoleiczik a Jana Keller všech 20 z Německa, Peter Horváth a Jana Šarossyová oba ze Slovenska, Piotr Nawocki a Jaroslaw Wolny oba z Polska. Velmi se těším na jejich účast.

From Sunday 30.06. 37 more wonderful messages have arrived today. Other registered friends are excellent athletes Tomáš Miřejovský, Petr Šíma, Jiří Šolar, Eduard Ebel, Jiří Cejpek, Zdeňka Janoušková, Milan Fliegl, Lukáš Kvapil, Dušan Hošek, Natálie Berreur, Luboš Sochůrek, Josef Kalát and Zdeněk Rous, all 13 from the Czech Republic, Jens Plagemann, Sylvia Mundt, Stefan Frauendorf, Franco Kauder, Werner Türke, Annette Stephan, Lisa Stephan, Winfried Heckner, Martin Baranzke, Andrea Zahn, Angela Müller, Hartmut Bonneß, Uwe Tolle, Susann Schmieder, Lutz Herrmann, Petra Herrmann, Maria Unterholzner, Katja Knospe, Ines Mikoleiczik and Jana Keller all 20 from Germany, Peter Horváth and Jana Šarossyová both from Slovakia, Piotr Nawocki and Jaroslaw Wolny both from Poland. I am very much looking forward to their participation.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Dvacátý první úžasný sponzor ”Volksbank Pirna eG” 30.06.2024

Ve středu 19.06. jsem obdržel ještě další významný finanční dar od dvacátého prvního sponzora, kterým je ”VOLKSBANK PIRNA eG” zastoupena mým dalším naprosto úžasným německým přítelem panem Hauke Haenselem, který již potřetí podporuje náš nejúžasnější světový podnik. Je naprosto úžasné kolik i skvělých německých přátel jsou ochotni pomoci ke zdárnému průběhu tak skvělé akce jako je naše MAELO. Mé velké uctivé poděkování mému úžasnému příteli panu Hauke Haenselovi a společnosti Volksbank Pirna eG.

On Wednesday 19.06. I received yet another significant financial gift from the twenty-first sponsor, which is “VOLKSBANK PIRNA eG” represented by my other absolutely wonderful German friend Mr. Hauke ​​Haensel, who is already supporting our most amazing world enterprise for the third time. It is absolutely amazing how many great German friends are willing to help the successful running of such a great event as our MAELO. My big respectful thanks to my wonderful friend Mr. Hauke ​​Haensel and Volksbank Pirna eG.

Rubriky
Nezařazené

Včera a dnes dalších 13 skvělých zpráv 29.06.2024

🍀❤️🍀❤️Včera a dnes dorazilo dalších 13 skvělých zpráv. Dalšími přihlášenými jsou přátelé vynikající atleti Sylvia Bähr, Tilo Bähr, Basilius Balschalarski, Grit Dorczok a Renate Köhler všech pět z Německa, Dragiša Rusov ze Srbska, Mojmír Klíma, Jiří Tůma, Miroslav Tůma a Miloslav Bodnár všichni čtyři z ČR, Endre Szorre a Pál Kiss oba z Maďarska a Zbigniew Tluszcz z Polska. Dragiša Rusov po první absolvované disciplíně obdrží pohár jako speciální cenu za prvního přihlášeného atleta ze své země. Velmi se těším na jejich účast.

13 more great news arrived yesterday and today. Other registered friends are excellent athletes Sylvia Bähr, Tilo Bähr, Basilius Balschalarski, Grit Dorczok and Renate Köhler, all five from Germany, Dragiša Rusov from Serbia, Mojmír Klíma, Jiří Tůma, Miroslav Tůma and Miloslav Bodnár, all four from the Czech Republic, Endre Szorre and Pál Kiss both from Hungary and Zbigniew Tluszcz from Poland. After completing the first discipline, Dragiša Rusov will receive a cup as a special prize for the first registered athlete from her country. I am very much looking forward to their participation.❤️🍀❤️🍀