Rubriky
Nezařazené

Zde je odkaz na přímé vysílání (livestream)

Rubriky
Nezařazené

Startovní listina MAELO 2021

Rubriky
Nezařazené

🍀❤🍀Poděkování🍀❤🍀

Velmi srdečně děkuji Janě Matějkové a Jiřímu Šolarovi, kteří za startovné zaplatili více než měli. Takže velmi upřímně děkuji i těmto dvěma skvělým lidem za drobný sponzorský dar. Velmi si toho cením a je vidno, že i oni mé atletické práce. Velmi děkuji přátelé.

Rubriky
Nezařazené

Průběžná startovní listina 23. 7. 2021

Rubriky
Nezařazené

Mezinárodní mítink MAELO 2021

Po delší odmlce přináším zprávy z právě připravovaného atletického Mezinárodního mítinku MAELO 2021, které se bude konat příští týden 30. 7. – 1. 8. 2021 na stadionu v Lovosicích. Uzávěrka přihlášek je tuto neděli 25. 7. ve 24.00 hodin. Velmi se těšíme na vaší účast.

Medaile
Diplom

Rubriky
Nezařazené

Web je aktualizován

Na webu najdete prosím již aktualizované propozice a časový program. Další aktuality a informace pro Vás připravujeme.

Rubriky
Nezařazené

News 7.10.2020

🍀❤️❤️❤️🍀Dnes jsem s hrůzou zjistil, že jsem nepoděkoval ještě jednomu důležitému sponzorovi. Činím tedy nyní a velmi rád. Velké srdečné poděkování patří Petru Adamovi, který poskytnul velmi důležité věci k zázemí závodu jakými jsou stany, lavice, stoly, kabely a výčepní pípu. Byla to velmi důležitá pomoc. Má velká omluva za zapomnění a ještě jednou velice děkuji.

Today, I was horrified to find that I did not thank another important sponsor. So I do it now and very gladly. Many thanks to Peter Adam, who provided very important things for the background of the race, such as tents, benches, tables, cables and a tap. It was a very important help. My big apology for forgetting and thank you very much again.🍀❤️❤️❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

News 6.9.2020

🍀❤️❤️🍀Tuto krásnou knihu o Českém středohoří dostalo od zakladatele a prezidenta MAELO 43 atletů za věrnost našemu MASTERS s věnováním, to znamená, že se zúčastnili všech tří ročníků. Těmi obdarovanými jsou, a je pro mě velkou ctí, že jsou věrni našemu MAELO: 26 českých atletů A. Adlerová, J. Bartůněk, L. Bařtipán, M. Beránková, L. Borovičková, A. Bouchnerová, F. Doleček, D. Dvořáková, M. Fliegl, T. Hellmich, B. Hovorka, P. Kalina, J. Král, J. Matějková, Š. Michalovič, K. Neužil, L. Nováček, V. Panocha, P. Pekař, I. Růžička, B. Řechka, J. Smělý, J. Šolar, J. Táborský, V. Toman a R. Vorlíček, 7 německých atletů U. Bähr, R. Bühler, W. Heckner, U. Hiltscher, G. Linke, E. Nohl a H. Ziller, 5 polských atletů M. Krzyźan, Z. Kwita, C. Roszczak, R. Szykulska a F. Trzciński, 4 slovenští atleti M. Belianský, P. Chovan, E. Kučkovský a D. Sabol a 1 švédský atlet J. Grenhall.

This beautiful book about the Bohemian Central Mountains was awarded to 43 MA athletes by the founder and president of MAELO for their loyalty to our MASTERS, which means that they participated in all three years. They are the recipients, and it is a great honor for me to be faithful to our MAELO: 26 Czech athletes A. Adlerová, J. Bartůněk, L. Bártipán, M. Beránková, L. Borovičková, A. Bouchnerová, F. Doleček, D. Dvořáková, M. Fliegl, T. Hellmich, B. Hovorka, P. Kalina, J. Král, J. Matějková, Š. Michalovič, K. Neužil, L. Nováček, V. Panocha, P. Pekař, I. Růžička, B. Řechka, J. Smělý, J. Šolar, J. Táborský, V. Toman and R. Vorlíček, 7 German athletes U. Bähr, R. Bühler, W. Heckner, U. Hiltscher, G. Linke, E. Nohl and H. Ziller, 5 Polish athletes M. Krzyźan, Z. Kwita, C. Roszczak, R. Szykulska and F. Trzciński, 4 Slovak athletes M. Belianský, P. Chovan, E. Kučkovský and D. Sabol and 1 Swedish athlete J. Grenhall.🍀❤️❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

News 5.9.2020

❤️❤️❤️Včera dorazili vzácné dárečky od skvělého člověka a atleta z italské Neapole Filippa Torreho. Moje manželka mimo jiné sbírá magnetky z různých koutů Evropy a či světa. A včera dostala nádherné magnetky z Neapole a krásné srdce Itálie. Velmi uctivě děkujeme skvělému Filippovi.

Yesterday, rare gifts arrived from a great man and athlete from Naples, Italy, Filippo Torre. Among other things, my wife collects magnets from different parts of Europe and the world. And yesterday she received beautiful magnets from Naples and the beautiful heart of Italy. Thank you very respectfully to the great Filippo.❤️❤️❤️

Rubriky
Nezařazené

News 2.9.2020

🍀❤️❤️🍀Dnes vyšla krátka video zpráva v regionální televizi Litoměřicko24 o našem skvělé MASTERS EUROPA LOVOSICE 2020. Bylo opět nádherné vidět mnoho skvělých atletů, kteří se zúčastnili. Sice se nedostalo na všechny, ale poděkování patří všem skvělým účastníkům.

Today a short video report was released on the regional television Litoměřicko24 about our great MASTERS EUROPA LOVOSICE 2020. It was again wonderful to see many great athletes who took part. Although it did not reach everyone, but the thanks go to all the great participants.🍀❤️❤️🍀