Rubriky
Nezařazené

Dnes další skvělá zpráva 22.1.2023

🍀❤️🍀❤️Dnes dorazila další parádní zpráva. Dalšími přihlášenými je můj další dlouholetý kamarád a soupeř v dobrém skvělý atlet a rozhodčí Martin Heinl s parťákem Jiřím Maturou z ČR. Velmi se těším na jejich účast.

Another great news arrived today. The others registered are my other long-time friend and rival in good standing, the great athlete and referee Martin Heinl with his partner Jiří Matura from the Czech Republic. I am very much looking forward to their participation.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Včera další skvělá zpráva 20.1.2023

🍀❤️🍀❤️Včera dorazila další skvělá zpráva. Další přihlášenou na náš úžasný MASTERS EUROPA LOVOSICE 2024 je skvělá Alena Bouchnerová z ČR. Velmi se těším na její účast.

Another great news arrived yesterday. Another registered for our wonderful MASTERS EUROPA LOVOSICE 2024 is the wonderful Alena Bouchnerová from the Czech Republic. I am very much looking forward to her participation.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Dnes další úžasné zprávy 18.1.2023

🍀❤️🍀❤️Dnes přišli další úžasné zprávy. Dalšími přihlášenými atlety jsou skvělí přátelé Roman starší a Roman mladší Němečkovi z ČR a další můj nový skvělý přítel Jaime Flores Bienert ze Španělska, který po první účastnické disciplíně získá pohár za prvního přihlášeného atleta ze své země. Velmi se těším na jejich účast. Máme již 15 přihlášených z 9 zemí. Jsou to všechno moji skvělí přátelé, kteří mají rádi náš úžasný MASTERS EUROPA LOVOSICE a vědí, že se určitě chtějí zúčastnit i ročníku v roce 2024. Budu opravdu velmi šťasten, když v takovémto tempu budou chodit přihlášky ještě zbylích 554 dní do začátku našeho MASTERS a tím by padl rekord v počtech účastí. To by bylo naprosto úžasné.

More wonderful news today. Other registered athletes are my great friends Roman Sr. and Roman Jr. Němeček from the Czech Republic and my new great friend Jaime Flores Bienert from Spain, who will win the cup for the first registered athlete from his country after the first participating discipline. I am very much looking forward to their participation. We already have 15 registered from 9 countries. They are all great friends of mine who love our wonderful MASTERS EUROPA LOVOSICE and know that they definitely want to participate in the 2024 edition. this would set a record for the number of participants. That would be absolutely amazing.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Dnes opět parádní zpráva 17.1.2023

🍀❤️🍀❤️Dnes 555 dní do začátku našeho úžasného světového podniku dorazila další parádní zpráva. Dalším již 12 přihlášeným z 8 účastnické země je skvělý Dirk Jan Giskes z Holandska, který po první účastnické disciplíně obdrží pohár za prvního přihlášeného ze své země. Velmi se těším na jeho účast.

Today, 555 days to the start of our amazing global venture, another great news arrived. Another already 12 entries from 8 participating countries is the great Dirk Jan Giskes from Holland, who will receive the cup for the first entry from his country after the first participating discipline. I am very much looking forward to his participation.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Dnes již třetí den za sebou dorazila další skvělá zpráva 13.1.2023

🍀❤️🍀❤️Dnes, už jen 559 dní do začátku našeho úžasného MASTERS EUROPA LOVOSICE 2024 dorazila další skvělá zpráva. Dnes se zaregistroval z loňského ročníku můj nový přítel Neault Medhi z Francie, který po první účastnické disciplíně získá pohár za prvního přihlášeného atleta ze své země. Velmi se těším na jeho účast.

Today, just 559 days until the start of our amazing MASTERS EUROPA LOVOSICE 2024, another great news arrived. My new friend Neault Medhi from France registered today from last year, who after the first participation discipline will win the cup for the first registered athlete from his country. I am very much looking forward to his participation.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Dnes opět skvělá zpráva pro 5. ročník MASTERS EUROPA LOVOSICE 2024 12.1.2023

🍀❤️🍀❤️Dnes, hned druhý den po včerejších skvělých zprávách dorazili další 3 úžasné zprávy. Své registrace dnes zadali další skvělí čeští atleti Michal Sirový a Václav Toman a můj nový skvělý přítel Barry Mackey z Irska. Velmi se těším na jejich účast. Dnes 560 dní do začátku MASTERS EUROPA LOVOSICE 2024 je již 10 zaregistrovaných atletů z šesti zemí Evropy. Budu velmi šťasten pokud to v takovémto tempu bude pokračovat až do uzávěrky přihlášek.

Today, the day after yesterday’s great news, 3 more amazing news arrived. Another great Czech athletes Michal Sirový and Václav Toman and my new great friend Barry Mackey from Ireland entered their registrations today. I am very much looking forward to their participation. Today, 560 days until the start of MASTERS EUROPA LOVOSICE 2024, there are already 10 registered athletes from six European countries. I will be very happy if it continues at this pace until the application deadline.🍀❤️🍀❤️

Rubriky
Nezařazené

Dnes začínáme další ročník MASTERS EUROPA LOVOSICE 2024 úžasnou zprávou 11.1.2023

🍀❤️🍀❤️Dnes naprosto senzační zprávy, které jsem nečekal. Od včerejšího dne rozesílám svým přátelům emailové zprávy, že je již daný termín příštího úžasného malého soukromého světového mistrovství nazvaného MASTERS EUROPA LOVOSICE 2024, který se bude konat 26. – 28. července 2024 a že je již spuštěný časový odpočet a již otevřený registrační formulář. A na základě toho se již zaregistrovalo 7 mých naprosto úžasných přátel, kterými jsou Andreas Bauer z Německa, Miroslaw Luniewski z Polska, Eduard Kučkovský a Emil Daniš ze Slovenska, Ágnes Stefanovits z Maďarska a moji dlouholetí skvěli kamarádi Libor Bařtipán a Jan Bartůněk z ČR. Je to pro mě obrovská čest, že právě tito skvělí přátelé mají velmi rádi náš úžasný MASTERS EUROPA LOVOSICE. Andreas, Miroslaw, Eduard, Ágnes a Libor získají po první účastnické disciplíně cenu za prvního přihlášeného ze svých zemí. Velmi se těším na jejich účast.

Absolutely sensational news today that I did not expect. Since yesterday, I have been sending email messages to my friends that the date of the next amazing small private world championship called MASTERS EUROPA LOVOSICE 2024, which will be held on July 26-28, 2024, is already set and that the countdown is already started and the registration form is already open. And based on that, 7 of my absolutely wonderful friends have already registered, which are Andreas Bauer from Germany, Miroslaw Luniewski from Poland, Eduard Kučkovský and Emil Daniš from Slovakia, Ágnes Stefanovits from Hungary and my longtime great friends Libor Bařtipán and Jan Bartůněk from the Czech Republic. It is a great honor for me that these great friends are very fond of our wonderful MASTERS EUROPA LOVOSICE. Andreas, Miroslaw, Eduard, Ágnes and Libor will receive the prize for the first entry from their countries after the first participation discipline. I am very much looking forward to their participation.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Velké uctivé poděkování paní Heleně Fibingerové 21.9.2022

Velké uctivé poděkování patří rovněž paní Heleně Fibingerové, která nám pomohla svou osobní přímluvou u Nadace ČEZ ke sponzorskému daru. Velmi velmi uctivě děkuji paní Fibingerové.

A big respectful thank you also goes to Mrs. Helena Fibingerová, who helped us with her personal intercession at the ČEZ Foundation for the sponsorship donation. Thank you very very respectfully Mrs. Fibinger.

Rubriky
Nezařazené

Představení sponzora “Nadace ČEZ“ 21.9.2022

Dnes dorazil 21 skvělý finanční sponzorský dar od třicátéhoprvního sponzora. Je jím “NADACE ČEZ“ za pomoci paní Evy Mayerové a za pomoci skvělé paní Heleny Fibingerové. Mé velké uctivé poděkování tomuto sponzorovi.

Today, 21 great financial sponsorships arrived from the thirty-first sponsor. It is „CEZ FOUNDATION“ with the help of Mrs. Eva Mayerová and with the help of the wonderful Ms. Helena Fibingerová. My big respectful thanks to this sponsor.

Rubriky
Nezařazené

Představení sponzora “Stavební firma Hlaváček“ 30.8.2022

Dnes dorazil 20 skvělý finanční sponzorský dar od třicátého sponzora. Je jím “STAVEBNÍ FIRMA HLAVÁČEK“ za pomoci samotného skvělého p. Tomáše Hlaváčka. Mé velké uctivé poděkování tomuto sponzorovi.

Today, 20 great financial sponsorships arrived from the thirtieth sponsor. It is the „HLAVÁČEK CONSTRUCTION COMPANY“ with the help of the great Mr. Tomáš Hlaváček himself. My big respectful thanks to this sponsor.