Rubriky
Nezařazené

Dnes další tři skvělé zprávy 21.05.2024

🍀❤️🍀❤️Dnes dorazili další tři skvělé zprávy. Dalšími přihlášenými jsou přátelé vynikající atleti Peter Scholze z Německa, Ruth Raaflaub-Minning ze Švýcarska a Lukáš Techl z ČR. Velmi se těším na jejich účast.

Three more great pieces of news arrived today. Other registered friends are excellent athletes Peter Scholze from Germany, Ruth Raaflaub-Minning from Switzerland and Lukáš Techl from the Czech Republic. I am very much looking forward to their participation.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Včera a dnes další dvě parádní zprávy 20.05.2024

🍀❤️🍀❤️Včera a dnes dorazili další dvě parádní zprávy. Dalšími přihlášenými jsou přátelé vynikající atleti Zbyněk Dus z ČR a Birgit Kapfinger-Bruckner z Rakouska. Velmi se těším na jejich účast.

Two more great news arrived yesterday and today. Other registered friends are excellent athletes Zbyněk Dus from the Czech Republic and Birgit Kapfinger-Bruckner from Austria. I am very much looking forward to their participation.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Od pondělí 13.05. do dneška dalších 8 úžasných zpráv 17.05.2024

🍀❤️🍀❤️Od pondělí 13.05. do dneška dorazilo dalších 8 úžasných zpráv. Dalšími přihlášenými jsou přátelé vynikající atleti Frank Thomas a Martina Görz z Německa, Josphat Mageto Kabete, Hillary Kipkeny Koech Kipkering, Joan Situma Nambuye, Jack Mamayu Tungane a Dennis Baraka Badhi všech pět z Keni a Vjačeslav Gronskij z Ruska. Velmi se těším na jejich účast.

From Monday 13.05. 8 more wonderful messages have arrived so far today. The other entrants are friends of outstanding athletes Frank Thomas and Martina Görz from Germany, Josphat Mageto Kabete, Hillary Kipkeny Koech Kipkering, Joan Situma Nambuye, Jack Mamayu Tungane and Dennis Baraka Badhi all five from Kenya and Vyacheslav Gronskij from Russia. I am very much looking forward to their participation.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Osmnáctý úžasný sponzor ”Vazníky VABO s.r.o.” 14.05.2024

Dnes jsem obdržel ještě třetí významný finanční dar od osmnáctého sponzora, kterým je ”Vazníky VABO S.R.O.” zastoupena panem Radimem Vaňkem, který je dalším skvělým člověkem, který již podruhé podpořil náš nejúžasnější podnik. Pan Vaněk ačkoliv je bývalý vynikající házenkář, tak se už podruhé zachoval jako skutečný sportovec a opět podpořil náš nejúžasnější podnik. Mé velké uctivé poděkování panu Radimu Vaňkovi a jeho firmě Vazníky VABO s.r.o..

Today I received a third significant financial donation from the eighteenth sponsor, which is “Vazníky VABO S.R.O.” represented by Mr. Radim Vaňek, who is another great person who has supported our most amazing enterprise for the second time. Although Mr. Vaněk is a former excellent handball player, he behaved like a true sportsman for the second time and once again supported our most wonderful enterprise. My very respectful thanks to Mr. Radi Vaňek and his company Vazníky VABO s.r.o..

Rubriky
Nezařazené

Sedmnáctý úžasný sponzor ”EBEL-Svět barev s.r.o.” 14.05.2024

Dnes jsem obdržel druhý nemalý finanční dar od sedmnáctého sponzora, kterým je ”EBEL-SVĚT BAREV S.R.O.” zastoupena panem Eduardem Ebelem, který je dalším skvělým člověkem, který již podruhé podpořil náš nejúžasnější podnik. Pan Ebel je i přímým účastníkem našeho nejúžasnějšího podniku, který je i držitelem rekordu mistrovství v půlmaratónu v kategorii M60. Mé velké uctivé poděkování panu Eduardovi Ebelovi a jeho firmě EBEL-Svět barev s.r.o..

Today I received the second considerable financial donation from the seventeenth sponsor, which is “EBEL-SVĚT BAREV S.R.O.” represented by Mr. Eduard Ebel, who is another great person who has supported our most wonderful enterprise for the second time. Mr. Ebel is also a direct participant in our most amazing event, who is also the holder of the half-marathon championship record in the M60 category. My very respectful thanks to Mr. Eduard Ebel and his company EBEL-Svět barev s.r.o.

Rubriky
Nezařazené

Šestnáctý úžasný sponzor ”firma JH servis” 14.05.2024

Dnes jsem obdržel další nemalý finanční dar od šestnáctého sponzora, kterým je ”FIRMA JH SERVIS” zastoupena panem Jiřím Hromádkou, který je dalším skvělým člověkem, který již podruhé podpořil náš nejúžasnější podnik. Je to bratr našeho bývalého vynikajícího kladiváře a nezůstal lhostejným atletice. Mé velké uctivé poděkování panu Jiřímu Hromádkovi a jeho firmě JH servis.

Today I received another considerable financial gift from the sixteenth sponsor, which is the “JH SERVIS COMPANY” represented by Mr. Jiří Hromádka, who is another great person who has already supported our most wonderful enterprise for the second time. He is the brother of our former outstanding hammer thrower, and he did not remain indifferent to athletics. My very respectful thanks to Mr. Jiří Hromádek and his company JH servis.

Rubriky
Nezařazené

Patnáctý úžasný sponzor ”Röttig-elektro s.r.o.” 14.05.2024

Včera jsem obdržel další skvělý finanční dar od patnáctého sponzora, kterým je ”RÖTTIG-ELEKTRO S.R.O.” zastoupena panem Zbyňkem Pejšou, kterého rovněž zaujal náš nejúžasnější podnik. Je to další úžasný člověk, kterého jsem oslovil v zaměstnání kde pan Pejša jejako externím pracovníkem a k mé velké radosti byl dalším osloveným, který byl tak ochotný, že pomůže našemu nejúžasnějšímu podniku. Mé velké uctivé poděkování panu Zbyňkovi Pejšovi a jeho firmě Röttig-elektro s.r.o..

Yesterday I received another great financial gift from the fifteenth sponsor, which is “RÖTTIG-ELEKTRO S.R.O.” represented by Mr. Zbyňek Pejša, who was also interested in our most wonderful enterprise. He is another wonderful person whom I approached at work, where Mr. Pejša ječako was an external worker and to my great joy he was another person approached who was so willing to help our most wonderful company. My big respectful thanks to Mr. Zbyňek Pejš and his company Röttig-elektro s.r.o..

Rubriky
Nezařazené

Dnes další skvělá zpráva 10.05.2024

🍀❤️🍀❤️Dnes dorazila další skvělá zpráva. Dalším přihlášeným je přítel vynikající běžec Vincenzo Felicetti z Itálie. Je to skvělé a i letos budeme mít italského účastníka. Po první absolvované disciplíně obdrží pohár za prvního přihlášeného atleta ze své země. Velmi se těším na jeho účast.

Another great news arrived today. Another entrant is a friend of the excellent runner Vincenzo Felicetti from Italy. It’s great and we will have an Italian participant this year as well. After the first completed discipline, he will receive the cup for the first registered athlete from his country. I am very much looking forward to his participation.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Čtrnáctý úžasný sponzor ”firma Miloš Voborník” 09.05.2024

Dnes jsem obdržel další nemalý finanční dar od čtrnáctého sponzora, kterým je ”FIRMA MILOŠ VOBORNÍK” zastoupena panem Milošem Voborníkem, kterého jako sportovce z plaveckého sportu zaujal náš nejúžasnější podnik. Mé velké uctivé poděkování panu Miloši Voborníkovi.

Today I received another considerable financial donation from the fourteenth sponsor, which is the ”FIRMA MILOŠ VOBORNÍK” represented by Mr. Miloš Voborník, who as a swimming athlete was attracted to our most wonderful company. My big respectful thanks to Mr. Miloš Voborník.

Rubriky
Nezařazené

Dnes další parádní zpráva 08.05.2024

🍀❤️🍀❤️Dnes dorazila další parádní zpráva. Dalším přihlášeným je přítel vynikající běžec Abraham Sitieney Kirwa z Keni. Pokud dostane vízum z naší ambasády v Nairobi, tak to bude další velké obohacení našeho nejúžasnějšího MASTERS EUROPA LOVOSICE 2024. Po první absolvované disciplíně obdrží pohár za prvního přihlášeného atleta ze své země. Velmi se těším na jeho účast.

Another great news arrived today. Another entrant is a friend of the excellent runner Abraham Sitieney Kirwa from Kenya. If he gets a visa from our embassy in Nairobi, it will be another great enrichment of our most amazing MASTERS EUROPA LOVOSICE 2024. After the first completed discipline, he will receive the cup for the first registered athlete from his country. I am very much looking forward to his participation.❤️🍀❤️🍀