Rubriky
Nezařazené

News 8.6.2020

🍀A dnes opět úžasná zpráva. Dorazilo dalších 6 přihlášek. Jsou jimi 2 skvělí němečtí atleti Cora Kruse a Maik Arendt, a od 4 skvělých českých atletů Jany Česákové, Josefa Česáka, Drahomíra Česáka a Aleš Kuklíka. Velmi se těším ještě na mnoho takových zpráv.

And today wonderful news. Another 6 applications arrived. They are 2 great German athletes Cora Kruse and Maik Arendt, and from 4 great Czech athletes Jana Česáková, Josef Česák, Drahomír Česák and Aleš Kuklík. I am very much looking forward to many such reports.🍀

Rubriky
Nezařazené

News 7.6.2020

🍀Dnes další parádní zpráva. Dorazili další 4 přihlášky. Jsou jimi další 3 skvělí němečtí atleti Andrea Lange, Jana a Ina Kellerovi, a další skvělá italská atletka Michele Giacomini. Po dnešku je 75 přihlášených atletů ze 16 zemí. Velmi se těším na další přihlášky. Zde registrace: jara.smely@seznam.cz nebo https://www.maelo.cz/registrace/.

Another great news today. Another 4 applications arrived. They are 3 other great German athletes Andrea Lange, Jana and Ina Keller, and another great Italian athlete Michele Giacomini. Today, there are 75 registered athletes from 16 countries. I am very much looking forward to more applications. Registration here: jara.smely@seznam.cz or https://www.maelo.cz/registrace/.🍀

Rubriky
Nezařazené

News 6.6.2020

🍀❤️🍀Před týdnem jsem obdržel úžasné zprávy, že dvě fantastické legendy naší atletiky budou přítomni jako Patroni našeho skvělého MASTERS EUROPA LOVOSICE 2020. Svou přítomností nás poctí v sobotu 15. srpna a budou to, úžasná světová rekordmanka a mistryně světa na 800 m paní Jarmila Kratochvílová, a mistr světa a český rekordman v hodu diskem vynikající pan Imrich Bugár. Velmi se těším na jejich účast a věřím, že i mnoho z vás.

A week ago I received amazing news that two fantastic legends of our athletics will be present as Patrons of our great MASTERS EUROPA LOVOSICE 2020. They will honor us with their presence on Saturday 15 August and they will be, amazing world record holder and 800m world champion Mrs. Jarmila Kratochvílová, and world champion and Czech record holder in discus throw excellent Mr. Imrich Bugár. I am very much looking forward to their participation and I believe many of you too.🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

News 5.6.2020

🍀A dnes další parádní zpráva. Dorazili tři přihlášky. Prvním je první ze skvělých španělských atletů Ruben Piñera Alvarez, který po první disciplíně získá na památku za prvního přihlášeného ze své země pamětní ražbu. Dalšími dvěma jsou skvělí němečtí atleti Christian Leist a Björn Maier. Velmi se těším na účast všech dosud přihlášených a rovněž se velmi těším na další přihlášky přátel atletů.

And today another great news. Three applications arrived. The first is the first of the great Spanish athletes, Ruben Piñera Alvarez, who, after the first discipline, will receive a commemorative coinage as the first person entered from his country. The other two are great German athletes Christian Leist and Björn Maier. I am very much looking forward to the participation of all those registered so far and I am also very much looking forward to other applications from the friends of the athletes.🍀

Rubriky
Nezařazené

News 5.6.2020

🍀Dnes opět parádní zpráva. Přijal jsem dnes zatím za den rekordních 7 přihlášek. 5 zaregistrovaných přibylo od skvělých německých přátel Hauke Haensela, Uwe Bähra, Dominika Lewina, Ulriky Lewinové a Konrada Skatuly. 2 přihlášky přišli od skvělých belgických přátel atletů Patricie Van Delsen a Patricka Baekeho. Patricia po absolvování první disciplíny na památku pamětní ražbu za prvního přihlášeného atleta z Belgie. Je to již 22 země, která bude mít ve 3 ročníkové historii zastoupení svého atleta na naše skvělém MAELO. Velmi se těším na další přihlášky.

Great news again today. So far, I have received a record 7 applications today. 5 registered from great German friends Hauke Haensel, Uwe Bähr, Dominik Lewin, Ulrika Lewinová and Konrad Skatula. 2 entries came from great Belgian friends of athletes Patricia Van Delsen and Patrick Baeke. Patricia after completing the first discipline to commemorate the commemorative minting for the first registered athlete from Belgium. It is already 22 countries that will have their athlete represented in our great MAELO in the 3 year history. I am very much looking forward to more applications.🍀

Rubriky
Nezařazené

News 4.6.2020

🍀Dnes opět velmi dobrá zpráva. Dorazili tři přihlášky. Zaregistrováni byli další dva skvělí atleti z Řecka Nikolaos Giannadakis a Smaragda Mandyla, třetí dnešní přihlášku poslal další ze skvělých českých atletů Bohumil Hovorka. Těším se na další přihlášené.

Today, very good news again. Three applications arrived. Two other great athletes from Greece, Nikolaos Giannadakis and Smaragd Mandyl, were registered, the third today’s application was sent by another of the great Czech athletes, Bohumil Hovorka. I look forward to more logged in.🍀

Rubriky
Nezařazené

News 2.6.2020

🍀Dnes opět parádní zpráva. Dorazila jedna přihláška a to od druhého skvělého ukrajinského atleta Volodymira Terokhina. Velmi se těším na další přihlášené přátele atlety. Zde registrace: jara.smely@seznam.cz nebo https://www.maelo.cz/registrace/.

Great news again today. One application arrived from the other great Ukrainian athlete Volodymir Terokhin. I am very much looking forward to other registered friends and athletes. Registration here: jara.smely@seznam.cz or https://www.maelo.cz/registrace/.🍀

Rubriky
Nezařazené

News 1.6.2020

🍀A hned dnes další parádní zprávy. Dorazili přihlášky od dalších čtyř vynikajících atletů. Jsou jimi maďarský atlet Gergő Simák, němečtí atleti Käte Scheikowski a Holger Knie, a řecká atletka Maria Mouratidou. Maďarský atlet je prvním přihlášeným z této země a tak po absolvování disciplíny získá zvláštní cenu pamětní ražbu za prvního přihlášeného. Počet účastnických zemí se tímto rozrostl na 14. Velmi se těším na další.

And more great news today. Applications from four other outstanding athletes have arrived. They are the Hungarian athlete Gergő Simák, the German athletes Käte Scheikowski and Holger Knie, and the Greek athlete Maria Mouratidou. The Hungarian athlete is the first entrant from this country, so after completing the discipline, he will receive a special commemorative coinage award for the first entrant. The number of participating countries has thus grown to 14. I am very much looking forward to the next one.🍀

Rubriky
Nezařazené

News 31.5.2020

🍀Včera a dnes další parádní zpráva. Prvním přihlášeným mimo Evropu je vynikající Rajinder Singh z Indie ( po první účasti v disciplíně obdrží pamětní ražbu jako dárek za prvního přihlášeného ze své země ) a včera se přihlásil další skvělý řecký atlet Symeon Chatziathanasiou. Je to další historický počin v našem skvělém MAELO 2020. Je to již 13 účastnická země. Zde registrace: jara.smely@seznam.cz nebo www.maelo.cz/registrace/.

Yesterday and today another great news. The first person entered outside Europe is the excellent Rajinder Singh from India (after the first participation in the discipline he will receive a commemorative minting as a gift for the first person from his country) and yesterday another great Greek athlete Symeon Chatziathanasiou applied. It is another historic feat in our great MAELO 2020. It is already a 13 participating country. Registration here: jara.smely@seznam.cz or https://www.maelo.cz/registrace/.🍀

Rubriky
Nezařazené

News 28.5.2020

🍀A dnes další parádní zpráva. Přibyli opět dvě přihlášky. Přihláška přišla od dalšího skvělého řeckého atleta Charalampose Konstantinidise a od skvělého českého atleta Rudolfa Vorlíčka. Je to pro mě od všech, kteří se zatím přihlásili velká čest. Velmi se těším na další a další přihlášky.

And today another great news. Two applications were added again. The application came from another great Greek athlete Charalampos Konstantinidis and from a great Czech athlete Rudolf Vorlíček. It is a great honor for all of me who have signed up so far. I am very much looking forward to more and more applications.🍀