Rubriky
Nezařazené

News 24.6.2020

🍀Dnes další vynikající zpráva. Dorazili 3 přihlášky. Těmi, kdo se dnes přihlásili jsou další skvělá německá atletka Bettina Schardt a další dva skvělí čeští atleti Zdeněk Pech a Petr Šíma. Velmi se těším na další přihlášky.

Another great news today. 3 applications arrived. Those who signed up today are another great German athlete Bettina Schardt and two other great Czech athletes Zdeněk Pech and Petr Šíma. I am very much looking forward to more applications.🍀

Rubriky
Nezařazené

News 23.6.2020

🍀Dnes další příjemná zpráva. Dorazili 2 přihlášky. Dalšími dvěma zaregistrovanými jsou skvělí český atlet Vladimír Růžička a skvělá německá atletka Jana Kahle. Opět se velmi těším na další přihlášky.

Another nice news today. Two applications have arrived. The other two registered are the great Czech athlete Vladimír Růžička and the great German athlete Jana Kahle. Again, I am very much looking forward to more applications.🍀

Rubriky
Nezařazené

News 22.6.2020

🍀A dnes další příjemná zpráva. Dorazili další 2 přihlášky. Těmi kdo poslali přihlášku jsou další 2 skvělí čeští atleti Zbyněk Dus a Alena Wittmannová. Velmi se těším na další a další přihlášky.

And today another nice news. 2 more entries have arrived. Those who sent the application are 2 other great Czech athletes Zbyněk Dus and Alena Wittmannová. I am very much looking forward to more and more applications.🍀

Rubriky
Nezařazené

News 21.6.2020

🍀Dnes další příjemná zpráva. Dorazila 1 přihláška. Tou přihlášenou je další skvělá německá atletka Petra Krajan. Velmi se těším na další přihlášky.

Another nice news today. 1 application has arrived. Another great German athlete, Petra Krajan, is registered. I am very much looking forward to more applications.🍀

Rubriky
Nezařazené

News 20.6.2020

🍀Dnes opět parádní den. Dorazili 2 přihlášky. Dalšími přihlášenými jsou skvělá česká atletka Natálie Berreur a skvělí německý atlet Reinhard Rhaue. Velmi se těším na další přihlášky.

Today is a great day again. Two applications have arrived. Other entrants are the great Czech athlete Natálie Berreur and the great German athlete Reinhard Rhaue. I am very much looking forward to more applications.🍀

Rubriky
Nezařazené

News 19.6.2020

🍀Dnes další výborná zpráva. Dorazili 2 přihlášky. Dalšími dvěma přihlášenými jsou dva skvělí čeští atleti Martina Beránková a Václav Toman. Velmi se těším na další přihlášky. Zde registrace: jara.smely@seznam.cz nebo https://www.maelo.cz/registrace/.

Another great news today. Two applications have arrived. The other two entrants are two great Czech athletes Martina Beránková and Václav Toman. I am very much looking forward to more applications. Registration here: jara.smely@seznam.cz or https://www.maelo.cz/registrace/.🍀