Rubriky
Nezařazené

NEWS 20.8.2021

Dnes chci ještě jednou poděkovat všem podporovatelům našeho letošního mítinku 2021. Velké uctivé poděkování patří Městu Lovosice v čele s panem starostou ing. Dianem, Kulturnímu centru Lovosice v čele s panem ředitelem ing. Drašnarem, kteří poskytli úžasné zázemí. Poděkování patří také sponzorům skvělému Žateckému pivovaru, který poskytl jako dar skvělé žatecké pivo a Carsimply za nemalý finanční příspěvek, také politické straně Volný Blok, který poskytl nemalý finanční dar. Dále poděkování patří pekařství Kohn a syn, který sponzorsky poskytl vynikající pečivo. Poděkování patří rovněž panu Dostálovi z litoměřicka24, který zabezpečil internetové přímé vysílání. Dále také chci poděkovat firmě LEAL pod vedením pana Lepiče, který vždy poskytne medaile a další věci se sponzorskou slevou.

Rubriky
Nezařazené

NEWS 10.8.2021

Dnešní zprávou bych chtěl velmi uctivě poděkovat všem rozhodčím, kteří přijeli z Liberce, z Jablonce nad Nisou, z Rumburka, z Ústí nad Labem, z Roudnice nad Labem, z německých měst Drážďan a z Freibergu. Také bych chtěl velmi poděkovat atletů, kteří nám podali pomocnou ruku. A neméně chci poděkovat partě chlapáků, kteří byli k ruce jako pomocná četa a udělali mnoho práce. Všem patří obrovské děkuji.

With today’s report I would like to thank very respectfully all the judges who came from Liberec, Jablonec nad Nisou, Rumburk, Ústí nad Labem, Roudnice nad Labem, the German cities of Dresden and Freiberg. I would also like to thank the athletes who gave us a helping hand. And I want to thank the group of guys who were on hand as an auxiliary platoon and did a lot of work. Thank you very much to everyone.

Rubriky
Nezařazené

NEWS 8.8.2021

Vážení přátelé, dnes přináším zprávu o počtech. Našeho parádního mítinku se zúčastnilo 139 úžasných atletů a atletek z 11 zemí Evropy, což bylo naprosto skvělé a vůbec jsem takovou účast nečekal. Velice všem zúčastněným ze srdce děkuji za účast.

Rubriky
Nezařazené

Výsledky MAELO 2021

Rubriky
Nezařazené

NEWS 7.8.2021

Vážení a drazí přátelé, konečně se po týdenním léčení a úpravě výsledků dostávám k tomu abych konečně vyvěsil výsledky z Mezinárodního mítinku MAELO 2021. Všem zúčastněným ze srdce velmi děkuji a gratuluji všem ke skvělým výkonům. Nejlepší světová elita se nesešla v Tokiu, ale u nás v Lovosicích.

Rubriky
Nezařazené

Zde je odkaz na přímé vysílání (livestream)

Rubriky
Nezařazené

Startovní listina MAELO 2021

Rubriky
Nezařazené

🍀❤🍀Poděkování🍀❤🍀

Velmi srdečně děkuji Janě Matějkové a Jiřímu Šolarovi, kteří za startovné zaplatili více než měli. Takže velmi upřímně děkuji i těmto dvěma skvělým lidem za drobný sponzorský dar. Velmi si toho cením a je vidno, že i oni mé atletické práce. Velmi děkuji přátelé.

Rubriky
Nezařazené

Průběžná startovní listina 23. 7. 2021

Rubriky
Nezařazené

News 7.10.2020

🍀❤️❤️❤️🍀Dnes jsem s hrůzou zjistil, že jsem nepoděkoval ještě jednomu důležitému sponzorovi. Činím tedy nyní a velmi rád. Velké srdečné poděkování patří Petru Adamovi, který poskytnul velmi důležité věci k zázemí závodu jakými jsou stany, lavice, stoly, kabely a výčepní pípu. Byla to velmi důležitá pomoc. Má velká omluva za zapomnění a ještě jednou velice děkuji.

Today, I was horrified to find that I did not thank another important sponsor. So I do it now and very gladly. Many thanks to Peter Adam, who provided very important things for the background of the race, such as tents, benches, tables, cables and a tap. It was a very important help. My big apology for forgetting and thank you very much again.🍀❤️❤️❤️🍀