Rubriky
Nezařazené

Dnes další skvělé zprávy 03.03.2024

🍀❤️🍀❤️Dnes dorazili další dvě skvělé zprávy. Dalšími dvěma přihlášenými jsou úžasní přátelé vynikající vrhači Harry Mägi z Estonska a Eva Nohl z Německa. Velmi se těším na jejich účast.

Two more great pieces of news arrived today. The other two entrants are wonderful friends, excellent throwers Harry Mägi from Estonia and Eva Nohl from Germany. I am very much looking forward to their participation.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Devátý úžasný sponzor ”společnost STARLIFE s.r.o.” 01.03.2024

Dnes jsem obdržel velký finanční dar od devátého sponzora, kterým je ”SPOLEČNOST STARLIFE S.R.O.” zastoupena olympijským vítězem v desetiboji z roku 1992 z Barcelony mým dalším úžasným kamarádem Robertem Změlíkem. Je pro mě velké zadostiučinění a velká čest, že i velikánu světové atletiky záleží na naší skvělé akci pro MASTERS atlety aby se povedla co nejlépe. Mé velké uctivé poděkování kamarádovi Robertovi a společnosti STARLIFE s.r.o..

Today I received a big financial donation from the ninth sponsor, which is the ”STARLIFE COMPANY S.R.O.”, represented by the 1992 Olympic decathlon champion from Barcelona, my other wonderful friend Robert Změlík. It is a great satisfaction and a great honor for me that even a giant of world athletics cares about our great event for MASTERS athletes so that it goes as well as possible. My big respectful thanks to my friend Robert and the company STARLIFE s.r.o..

Rubriky
Nezařazené

Dnes další parádní zpráva 29.02.2024

🍀❤️🍀❤️Dnes dorazila další parádní zpráva. Dalším přihlášeným je skvělý výškař Pavel Pleskanka z ČR. Velmi se těším na jeho účast.

Another great news arrived today. Another entrant is the great high jumper Pavel Pleskanka from the Czech Republic. I am very much looking forward to his participation.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Osmý úžasný sponzor ”firma Elmite.cz-elektroinstalace” 26.02.2024

Dnes jsem obdržel ještě jeden nemalý finanční dar od osmého sponzora, kterým je ”FIRMA ELMITE.CZ-ELEKTROINSTALACE” zastoupena panem Michaelem Tejčkou, který podporuje spíše skvělé kulturní akce, ale náš podnik ho zaujal natolik, že byl tak skvělý a rovněž pomohl nemalým finančním darem. Mé velké uctivé poděkování panu Tejčkovi a jeho společnosti Elmite.cz-elektroinstalace.

Today I received one more considerable financial gift from the eighth sponsor, which is “FIRMA ELMITE.CZ-ELEKTROINSTALACE” represented by Mr. Michael Tejčka, who supports rather great cultural events, but our company interested him so much that it was so great and also helped considerable financial a gift. My big respectful thanks to Mr. Tejček and his company Elmite.cz-elektroinstalace.

Rubriky
Nezařazené

Sedmý úžasný sponzor ”Lukáš Kvapil” 26.02.2024

Dnes jsem obdržel další nemalý finanční dar od mého dalšího úžasného kamaráda, který je sedmým sponzorem ”LUKÁŠ KVAPIL”, i on je další, který si rovněž cení naší práce a také Lukášovi záleží na tom aby se povedla organizace našeho nejúžasnějšího MAELO 2024. Je naprosto úžasné kolika přátelům záleží na nejúžasnějším podniku pro MASTERS atlety v ČR, ale i ve střední Evropě. Mé velké uctivé poděkování kamarádovi Lukášovi.

Today I received another considerable financial donation from another wonderful friend of mine who is the seventh sponsor of ”LUKÁŠ KVAPIL”, he is another one who also values our work and Lukáš also cares about the success of the organization of our most amazing MAELO 2024. It is absolutely amazing how many friends care about the most amazing event for MASTERS athletes in the Czech Republic, but also in Central Europe. My big respectful thanks to my friend Lukáš.

Rubriky
Nezařazené

Dnes další úžasná zpráva 19.02.2024

🍀❤️🍀❤️Dnes dorazila další úžasná zpráva. Další přihlášenou je naše úžasná kamarádka vynikající diskařka Malgorzata Krzyźan z Polska. Velmi se těším na její účast.

Another wonderful news arrived today. Another registered member is our wonderful friend, the excellent discus thrower Malgorzata Krzyźan from Poland. I am very much looking forward to her participation.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Dnes další parádní zpráva 05.02.2024

🍀❤️🍀❤️Dnes opět dorazila další parádní zpráva. Dalším přihlášeným je skvělý vícebojař a český rekordman na 300 m překážek v M60 náš kamarád Ludvík Hasík z ČR. Velmi se těším na jeho účast.

Another great news arrived today. Another entrant is our friend Ludvík Hasík from the Czech Republic, a great all-rounder and Czech record holder in the 300 m hurdles in the M60. I am very much looking forward to his participation.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Dnes další skvělá zpráva 04.02.2024

🍀❤️🍀❤️Dnes dorazila další skvělá zpráva. Dalším přihlášeným je skvělý kladivář a český rekordman z říjnového mítinku u nás v Lovosicích v M60 Jiří Táborský z ČR. Velmi se těším na jeho účast.

Another great news arrived today. Another entrant is the great hammer thrower and Czech record holder from the October meeting here in Lovosice in the M60 Jiří Táborský from the Czech Republic. I am very much looking forward to his participation.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Včera před půlnocí a dnes další 2 skvělé zprávy 28.01.2024

🍀❤️🍀❤️Včera těsně před půlnocí dorazila ještě jedna skvělá zpráva a dnes další. Dalšími přihlášenými jsou přátelé skvělý vícebojař Witold Keihs z Polska a skvělý vrhač Roman Bachratý ze Slovenska. Jak bych velmi rád, kdyby to takto pokračovalo každý den až do uzávěrky. Velmi se těším na jejich účast.

Another great news arrived just before midnight yesterday and another today. Other registered friends are the great all-rounder Witold Keihs from Poland and the great thrower Roman Bachratý from Slovakia. How I would very much like it to continue like this every day until the deadline. I am very much looking forward to their participation.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Šestý úžasný sponzor ”Josef Drábek” 27.01.2024

Včera jsem obdržel další nemalý finanční dar od mého dalšího úžasného kamaráda, který je šestým sponzorem ”JOSEF DRÁBEK”, který je další, který si rovněž cení naší práce a také Pepovi záleží na tom aby se povedla organizace našeho nejúžasnějšího MAELO 2024. Je naprosto senzační kolika přátelům záleží na nejúžasnějším podniku pro MASTERS atlety v ČR, ale i ve střední Evropě. Mé velké uctivé poděkování kamarádovi Pepovi.

Yesterday I received another big financial donation from another amazing friend of mine, who is the sixth sponsor “JOSEF DRÁBEK”, who is another one who also appreciates our work and also Pepa cares about the success of the organization of our most amazing MAELO 2024. He is absolutely sensational how many friends care about the most amazing event for MASTERS athletes in the Czech Republic, but also in Central Europe. My big respectful thanks to my friend Pepa’s.