Rubriky
Nezařazené

Představení sponzora “Zahradnictví Rous“ 19.8.2022

Dnes dorazil 19 skvělý finanční sponzorský dar od dvacátéhodevátého sponzora. Je jím “ZAHRADNICTVÍ ROUS“ za pomoci samotného skvělého p. Zdeňka Rouse. Mé velké uctivé poděkování tomuto sponzorovi.

Today, 19 great financial sponsorships from the twenty-ninth sponsor arrived. It is „HORTICULTURE ROUS“ with the help of the great Mr. Zdenek Rouse himself. My big respectful thanks to this sponsor.

Rubriky
Nezařazené

Představení sponzora “Krajský úřad Ústeckého kraje“ 19.8.2022

Dnes dorazil 18 fantastický finanční sponzorský dar od dvacátéhoosmého sponzora. Je jím “KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE“ za pomoci skvělých lidí paní Ing. Zalabákové, paní Ing. Laňkové, pana M. Novotného a jejich týmu účedníků. Mé velké uctivé poděkování tomuto sponzorovi.

Today, 18 fantastic financial sponsorships arrived from the twenty-eighth sponsor. It is the „REGIONAL AUTHORITY OF THE ÚSTÍ REGION“ with the help of great people Mrs. Ing. Zalabáková, Mrs. Ing. Laňková, Mr. M. Novotný and their team of apprentices. My big respectful thanks to this sponsor.

Rubriky
Nezařazené

Úžasným dnešním hostem a přímým účastníkem byl “Robert Změlík“ 14.8.2022

Dnešním úžasným hostem a přímým účastníkem našeho úžasného MASTERS EUROPA LOVOSICE 2022 byl “ROBERT ZMĚLÍK“ olympijský vítěz v desetiboji z roku 1992 z Barcelony. Také přispěl svým malým darem na podporu našeho skvělého MASTERS EUROPA LOVOSICE 2022. Velké uctivé poděkování této vynikající osobnosti naší atletiky.

Today’s amazing guest and direct participant of our amazing MASTERS EUROPA LOVOSICE 2022 was “ROBERT ZMĚLÍK“ the 1992 Olympic decathlon champion from Barcelona. He also contributed his small donation to support our great MASTERS EUROPA LOVOSICE 2022. A big respectful thank you to this outstanding personality of our athletics.

Rubriky
Nezařazené

Úžasnými dnešními hosty byli “Imrich Bugár a Remigius Machura“ 13.8.2022

Dnešními úžasnými hosty našeho úžasného MASTERS EUROPA LOVOSICE 2022 byli “IMRICH BUGÁR“ mistr světa v hodu diskem z roku 1983 z Helsinek a “REMIGIUS MACHURA“ halový mistr světa ve vrhu koulí z roku 1985 z Paříže. Velké uctivé poděkování těmto vynikajícím osobnostem naší atletiky.

Today’s amazing guests of our amazing MASTERS EUROPA LOVOSICE 2022 were “IMRICH BUGÁR“ the 1983 discus world champion from Helsinki and “REMIGIUS MACHURA“ the 1985 world indoor shot put champion from Paris. A big respectful thank you to these outstanding personalities of our athletics.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Rubriky
Nezařazené

Představení sponzora “Pekařství Kohn a syn“ 13.8.2022

Svým skvělým darem podpořil náš úžasný MASTERS EUROPA LOVOSICE sponzor “Pekařství Kohn a syn“ za pomoci skvělého pana Petra Kohna. Velké uctivé děkuji za jejich podporu.

Our wonderful MASTERS EUROPA LOVOSICE sponsor „Pekařství Kohn a syn“ supported our wonderful MASTERS EUROPA LOVOSICE with the help of the wonderful Mr. Petr Kohn. A big respectful thank you for their support.

Rubriky
Nezařazené

Představení sponzora “Jihočeská Madeta a Bohušovická mlékárna“ 12.8.2022

Svým skvělým darem podpořili náš úžasný MASTERS EUROPA LOVOSICE sponzoři “Jihočeská Madeta“ za pomoci skvělé paní Bc. T. Polatové a “Bohušovické mlékárny“ za pomoci skvělé paní Mgr. L. Rösslerové. Velké uctivé děkuji za jejich podporu.

The sponsors „Jihočeská Madeta“ supported our wonderful MASTERS EUROPA LOVOSICE with their wonderful donation, with the help of the wonderful Mrs. Bc. T. Polatová and the „Bohušovice dairy“ with the help of the excellent Mrs. Mgr. L. Rössler. A big respectful thank you for their support.

Rubriky
Nezařazené

Představení sponzora “JPL – zahrady a závlahy“ 11.8.2022

Dnes dorazil dvanáctý skvělý finanční sponzorský dar od patnáctého sponzora. Je jím “JPL – ZAHRADY a ZÁVLAHY“ za pomoci skvělých pánů bratrů Jana a Ladislava Pokorných. Mé velké uctivé poděkování tomuto sponzorovi.

The twelfth great financial sponsorship gift from the fifteenth sponsor arrived today. It is „JPL – GARDENS and IRRIGATION“ with the help of the great gentlemen brothers Jan and Ladislav Pokorných. My big respectful thanks to this sponsor.

Rubriky
Nezařazené

Představení sponzora “Josef Smola“ 11.8.2022

Předevčírem dorazil čtrnáctý skvělý finanční sponzorský dar od dvacátého sponzora. Je jím “JOSEF SMOLA“ za pomoci osobně, skvělého pana Josefa Smoly. Mé velké uctivé poděkování tomuto sponzorovi.

The day before yesterday, the fourteenth great financial sponsorship gift from the twentieth sponsor arrived. It is „JOSEF SMOLA“ personally assisted by the great Mr. Josef Smola. My big respectful thanks to this sponsor.

Rubriky
Nezařazené

Představení sponzora “Vinařství Sv. Tomáše“ 11.8.2022

Svým skvělým darem podpořil náš úžasný MASTERS EUROPA LOVOSICE sponzor “Vinařství Sv. Tomáše“ za pomoci skvělého pana Zdeňka Vybírala. Tento dar je cenný. Velké uctivé děkuji za jeho podporu.

Our wonderful MASTERS EUROPA LOVOSICE sponsor “Vinařství Sv. Tomáš“ with the help of the great Mr. Zdenek Vybíral. This gift is precious. A big respectful thank you for his support.

Rubriky
Nezařazené

Představení sponzora “Potraviny Krátký a spol. s.r.o.“ 9.8.2022

Svým skvělým darem podpořil náš úžasný MASTERS EUROPA LOVOSICE sponzor “Potraviny Krátký a spol. s.r.o.“ za pomoci skvělého pana Krátkého. Tento dar je cenný. Velké uctivé děkuji za jeho podporu.

Our wonderful MASTERS EUROPA LOVOSICE sponsor “Potraviny Krátký a spol. s.r.o.” with the help of the excellent Mr. Krátký. This gift is valuable. A big respectful thank you for his support.