Rubriky
Nezařazené

News 10.5.2020

🍀Dnes další skvělá zpráva. Přihlášku poslala skvělá německá atletka Roswita Schlachte. Je to již 43 přihláška. Velmi se těším na další. Zde registrace: jara.smely@seznam.cz nebo https://www.maelo.cz/registrace/.

Another great news today. The application was sent by the great German athlete Roswita Schlachte. It is already 43 applications. I’m really looking forward to the next one. Registration here: jara.smely@seznam.cz or https://www.maelo.cz/registrace/.🍀

Rubriky
Nezařazené

News 5.5.2020

🍀Dnes další skvělá zpráva. Přijali jsme přihlášky od 3 skvělých polských atletů, kterými jsou Malgorzata Krzyźan, Boguslaw Seidel a Alicja Lisowska. Přihlášených je nyní 42. Těším se velmi na další a další přihlášky. Zde registrace: jara.smely@seznam.cz nebo https://www.maelo.cz/registrace/.

Another great news today. We received applications from 3 great Polish athletes, which are Malgorzata Krzyźan, Boguslaw Seidel and Alicja Lisowska. There are now 42 entries. I look forward to more and more applications. Registration here: jara.smely@seznam.cz or https://www.maelo.cz/registrace/.🍀

🍀V minulých pár dnech jsme umístili na naše webové stránky propozice a časový pořad MAELO 2020, výsledky z roku 2016 a 2018, přehled vítězů speciálních cen z roku 2016 a 2018, medailový přehled z roku 2016 a 2018, a také nabídku ubytování. Dále postupně doplňujeme sekci profily 67 věrných přátel atletů, kteří se zúčastnili prvních dvou ročníků naše ksvělé MAELO. Zatí máme profily M. Heinla, L. Bařtipána, A. Adlerové a můj. Postupně budou dodávány další profily a zprávy.   www.maelo.cz

In the past few days, we have posted on our website the propositions and time program MAELO 2020, results from 2016 and 2018, an overview of the winners of special awards from 2016 and 2018, a medal overview from 2016 and 2018, as well as an offer of accommodation. Furthermore, we are gradually supplementing the section with profiles of 67 loyal friends of athletes who participated in the first two years of our great MAELO. So far we have profiles of M. Heinl, L. Bařtipán, A. Adlerová and mine. Additional profiles and messages will be delivered gradually.   www.maelo.cz🍀

Rubriky
Nezařazené

News 1.5.2020

🍀Včera opět další prima zpráva. Zaregistroval se další skvělý ruský atlet Ilja Krivoshein. Je to zatím 36 přihlášený. Ještě bych velmi rád přijal minimálně dalších 360 přihlášek. Ale čím více tím lépe. Registrovat se je možné na jara.smely@seznam.cz nebo www.maelo.cz/registrace/.

Another great news yesterday. Another great Russian athlete, Ilya Krivoshein, registered. It’s currently 36 logged in. I would very much like to accept at least another 360 applications. But the more the better. It is possible to register at jara.smely@seznam.cz or https://www.maelo.cz/registrace/.🍀

Rubriky
Nezařazené

News 30.4.2020

🍀Dnes další skvělá zpráva. Přihlášky přišli od dvou skvělých italských atletů. Prvním byl Paolo Macaluso a o hodinu později se přihlásil Francesco De Feo. Pokud se Paolo zúčastní, tak po první disciplíně získá dárek pamětní ražbu za prvního přihlášeného italského atleta. Itálie je 11 zemí, která bude mít zastoupení na našem skvělém MAELO 2020. Zde registrace: jara.smely@seznam.cz nebo https://www.maelo.cz/registrace/.

Another great news today. Entries came from two great Italian athletes. The first was Paolo Macaluso, and an hour later Francesco De Feo joined. If Paolo participates, then after the first discipline he will receive a gift commemorative minting for the first registered Italian athlete. Italy is 11 countries that will be represented at our great MAELO 2020. Registration here: jara.smely@seznam.cz or https://www.maelo.cz/registrace/.

Rubriky
Nezařazené

News 29.4.2020

🍀Po pár dnech opět skvělá zpráva. Dorazili dvě přihlášky od skvělých britských atletů, kterými jsou Gary Smith a Zoe Doyle. Zatím je to 34 a 35 přihláška. Velmi se těším na další přihlášené.

Great news again after a few days. Two entries from great British athletes, Gary Smith and Zoe Doyle, have arrived. So far, it is 34 and 35 applications. I am very much looking forward to the next entries.🍀

Rubriky
Nezařazené

News 22.4.2020

🍀Je to super. Včera přišla další skvělá přihláška. Dalším přihlášeným je skvělý francouzský sprinter Francois Bontemps. Skvěle, je to již druhý francouzský atlet či atletka, který se přihlásili. Doufám, že se přihlásí další francouzští atleti. Velmi velmi se těším na další přihlášky z Evropy i světa. Velmi děkuji dosud přihlášeným.

It’s super. Yesterday came another great application. Another entrant is the great French sprinter Francois Bontemps. Great, she’s the second French athlete to sign up. I hope other French athletes will sign up. I am very much looking forward to further applications from Europe and the world. Many thanks to those registered so far.🍀

Rubriky
Nezařazené

News 17.4.2020

🍀Další skvělá zpráva. Včera se přihlásili další dva super borci, první je skvělá atletka z Norska Janice Astrid Flaathe a druhým přihlášeným je další borec z Polska Piotr Ploskoňski, který se přihlásil na neuvěřitelných 16 disciplín. Vím o tomto borci, že je schopný všechny disciplíny absolvovat. Super je, že zaplacením startovného potvrdila svou účast vynikající Agnieczka Garves. Všem doposud zatím 32 atletům ze srdce děkuji za zájem se zúčastnit našeho skvělého MAELO 2020. Velmi se těším na účast těchto borců, a pevně doufám a velmi se těším na přihlášky dalších skvělých atletů. Doufám, že vás bude mnoho.

Another great news. Yesterday there were two other great guys, first one is great athlete from Norway Janice Astrid Flaathe and second one is another male from Poland Piotr Ploskoňski, who entered an incredible 16 disciplines. I know about this guy that he is able to complete all disciplines. The great thing is that by paying the entry fee the excellent Agnieczka Garves confirmed her participation. So far, I thank all 32 athletes from the heart for their interest in attending our great MAELO 2020. I am really looking forward to the participation of these guys, and I very much hope and look forward to the application of other great athletes. I hope you will be many.🍀

Rubriky
Nezařazené

News 14.4.2020

Dnes další skvělá zpráva. Přihlásili se mi dvě skvělé ženy. Moje skvělá kamarádka z Norska Heidi Barth, která po absolvování první disciplíny na MAELO 2020 získá na památku pamětní ražbu za prvního přihlášeného norského atleta. Je to již 10 země, která bude zastoupena minimálně jedním atletem. Další je také prima atletka a doufám, že také nová kamarádka hájící barvy Německa Agnieszka Elzbieta Garves. Momentálně je přihlášených 30 atletů a atletek z 10 zemí. Byl bych velmi šťasten, kdyby k nim přibylo ještě minimálně 470 přihlášek. Velmi se těším na další a další přihlášky vážení a drazí přátelé.

Today another great news. Two great women came in. My great friend from Norway, Heidi Barth, who after completing the first discipline at MAELO 2020 will receive a commemorative embossing for the first registered Norwegian athlete. It is already 10 countries that will be represented by at least one athlete. Next is also a nice athlete and I hope also a new friend defending colors of Germany Agnieszka Elzbieta Garves.Currently there are 30 athletes from 10 countries. I would be very happy if at least 470 entries were added. I am very much looking forward to more and more applications precious and dear friends.

Rubriky
Nezařazené

News 13.4.2020

Skvěle. Dnes dorazili další dvě super přihlášky. Přihlášku poslali tito dva borci, Robert Manka z Polska a Andreas Bauer z Německa. Těším se na další a další přihlášky.

Great. Today came two more super applications. The application was submitted by these two guys, Robert Manka from Poland and Andreas Bauer from Germany. I look forward to more and more applications.🍀

Rubriky
Nezařazené

News 12.4.2020

Nádherné. Dnes jsem získal další dvě skvělé přihlášky. Dalšími dvěma přihlášenými jsou kamarádi z Polska, Ewa Sierka a Pawel Szewera. Mám z toho velkou radost a všichni co se hlásíte, tak je to pro mě velká čest.

Wonderful. Today I got another two great applications. The other two entered are friends from Poland, Ewa Sierka and Pawel Szewer. I am very happy about it and everybody you report is a great honor for me.