Propozice 2024

MASTERS EUROPA LOVOSICE 2024

CZ EN DE FR

26. – 28. 7. 2024 Lovosice

Pořadatel 

Technicky zajišťuje atletický klub MAELO Lovosice a Město Lovosice.

Místo 

Lovosice – atletický stadion města Lovosice, U stadionu 1022, 410 02 Lovosice

Chodecké závody na silnici, půlmaraton – start v blízkosti stadionu.

Termín:  Pátek  26. července 2024 až neděle 28. července  2024

Časový program

Časový program 2024 (PDF)

Zeit plan 2024 (PDF)

Time table 2024 (PDF)

Horaire 2024 (PDF)

Vedoucí činovníci

 • Prezident závodu: Jaroslav Smělý
 • Ředitel závodu: PaedDr. Anton Tomko LL.A
 • Hlavní rozhodčí: František Párys
 • Technický ředitel: Štěpánka Matoušková
 • Startér: Slávek Kubíček
 • Závodní kancelář: Eva Tomková
 • Časomíru zajišťuje: Sportovniservis.cz
 • Výsledky zpracoval: Sportovniservis.cz

Zdravotní zajištění

ČČK Litoměřice

Startují

Muži a ženy od kategorie M35 a W35 po pětiletých kategoriích.

Disciplíny

Muži a ženy od kategorie M35 a W35 po pětiletých kategoriích.

Muži

100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, 5 000 m, 10 000 m, 110 m př., 100 m př., 80 m př., (podle věkových kategorií), 400 m př., 300 m př. a 200 m př. (podle věkových kategorií), 3 000 m př. a 2 000 m př. (podle věkových kategorií), výška, dálka, tyč, trojskok, koule, disk, kladivo, oštěp, břemeno, chůze 3 000 m, chůze 5 000 m, 10 km chůze na silnici, půlmaratón, štafeta 4 x 100 m, štafeta 4 x 400 m

Ženy

100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, 5 000 m, 10 000 m, 100 m př. a 80 m př. (podle věkových kategorií), 400 m př., 300 m př. a 200 m př. (podle věkových kategorií), 2 000 m př., výška, dálka, tyč, trojskok, koule, disk, kladivo, oštěp, břemeno, chůze 3 000 m, chůze 5 000 m, 10 km chůze na silnici, půlmaratón, štafeta 4 x 100 m, štafeta 4 x 400

Výdej startovních čísel

Startovní čísla budou vydávána při prezentaci v závodní kanceláři na stadionu ode dne 26. července od 9.00 hodin. Přidělené číslo platí pro všechny disciplíny, jichž se závodník/ závodnice zúčastní.

Šatny

budou k dispozici v tribuně atletického stadionu a v basketbalové hale města Lovosic, toalety tamtéž a v prostorách tribuny.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo soutěžní plochu.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na budově kanceláře.

Nasazení závodníků/ závodnic do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, resp. v soutěžích v poli.

Základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Kontrola náčiní:

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením soutěže předložit ke kontrole rozhodčímu v označeném stanu vybaveném pro vážení.

Svolavatelna

Každý závodník/závodnice, se musí osobně prezentovat ve stanu označeném jako svolavatelna (call room) a umístěném v prostoru za budovou závodní kanceláře.

Časy zahájení a posléze odvedení závodníků/závodnic na start nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli u svolavatelny (call room).

Odchody ze svolavatelny před startem soutěže:

 • běhy, chůze 10 minut
 • technické disciplíny 25 minut
 • tyč 60 minut

Vstup na závodiště

Na závodní ploše atletického stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci/závodnice, rozhodčí a správní činovníci.

Nedodržení tohoto ustanovení osobou z doprovodu závodníka / závodnice bude potrestáno jeho/její diskvalifikací.

Pro sledování soutěží v tyči, kouli, kladivu a disku bude pro trenéry vymezeno zvláštní území.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na budově závodní kanceláře.

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz/veteráni/výsledky .

V závodě se budou vypočítávat body poměrově ke světovému, z důvodu experimentu se nebudou používat přepočtové tabulky WMA.

Protesty a odvolání

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Složení jury

technický delegát, ředitel závodů, hlavní rozhodčí.

Vyhodnocení

První tři závodníci/závodnice v dané disciplíně každé kategorie obdrží medaile a diplom. Diplom bude udělen i každému závodníku/závodnici pro všechny umístěné v případě jeho zájmu. Vyhlašování bude probíhat v blocích dle rozpisu.

Technická ustanovení

Závodí se podle pravidel atletiky a pravidel WAVA. Atletická dráha i sektory mají umělý povrch Porplastic, v rovince je osm a na oválu šest drah. Je možné použít tretry s maximální délkou hřebů 6 mm. Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy časového pořadu podle počtu startujících v jednotlivých kategoriích.

Přihlášky

Přihlášky zasílejte na registračním formuláři uveřejněném webu MAELO. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 7. 7. 2024 ve 24.00 hodin.

Do přihlášky uveďte jméno a příjmení, disciplínu, rok narození, výkony, oddílovou, státní příslušnost.

Přihlášky po tomto termínu budou zpoplatněny dvojnásobným startovným.

Na základě podaných přihlášek bude rozhodnuto o rozsahu a časovém pořadu akce.

Startovné

Startovné činí za každou disciplínu 100,- Kč / 4 €.
Registrační poplatek 50 Kč / 2 € (platí se pouze 1x)

Startovné se bude hradit do 31. července 2024 do 24.00 hodin
přes webové stránky MAELO s poznámkou příjemci “startovné MAELO 2022”.

Občerstvení

Občerstvení bude zajištěno stánkovým prodejem u plochy stadionu, vedle zavodní kanceláře

Jaroslav Smělý – předseda organizačního výboru MAELO 2024 

president spolku MAELO