Rubriky
Nezařazené

Dvacátý úžasný sponzor ”Optika Jílek s.r.o.” 29.06.2024

Ve středu 19.06. jsem obdržel další parádní finanční dar od dvacátého sponzora, kterým je ”OPTIKA JÍLEK s.r.o.” zastoupena samotným panem Janem Jílkem, kterého rovněž zaujal náš nejúžasnější světový podnik. Jen jsem Jana kontaktoval a během dvou dnů bylo vše potvrzeno. Je naprosto úžasné kolik skvělých lidí jsou ochotni pomoci ke zdárnému průběhu tak skvělé akce jako je naše MAELO. Mé velké uctivé poděkování panu Janu Jílkovi a firmě Stavebniny DEK a.s.. Je hrozné, že díky fotbalovému funkcionáři z Teplic nepodpořil Krajský úřad Ústeckého kraje náš podnik přesto, že mi byla přislíbena finanční pomoc a důvodem bylo, že prý nepřispívám ke sportovnímu rozvoji v kraji. My, kteří svým nejúžasnějším podnikem v ČR a i prý minimálně ve střední Evropě pro MASTERS atlety přilákáme vždy mnoho úžasných atletických přátel z Evropy i mimo Evropy a hlásí se nám i nadšení atleti, kteří nejsou třeba členy žádného klubu. Snad se podaří díky doposud úžasným atletickým přátelům a úžasným sponzorům a městu Lovosice zajistit dostatečné finanční prostředky na zdárný průběh našeho nejúžasnějšího podniku. 100 tisíc je pořádná podpásovka od Krajského úřadu.

On Wednesday 19.06. I received another great financial gift from the twentieth sponsor, which is “OPTIKA JÍLEK s.r.o.” represented by Mr. Jan Jílek himself, who was also interested in our most amazing company in the world. I just contacted Jan and everything was confirmed within two days. It is absolutely amazing how many great people are willing to help make such a great event like our MAELO a success. My very respectful thanks to Mr. Jan Jílek and Stavebniny DEK a.s.. It is terrible that, thanks to a football official from Teplice, the Regional Office of the Ústí Region did not support our company despite the fact that I was promised financial assistance and the reason was that I do not contribute to the development of sports in the region. We, who, with our most amazing company in the Czech Republic and at least in Central Europe for MASTERS athletes, always attract many wonderful athletic friends from Europe and outside Europe, and enthusiastic athletes who are not necessarily members of any club come to us. Hopefully, thanks to the amazing athletic friends and amazing sponsors and the city of Lovosice, we will be able to secure sufficient funds for the successful running of our most amazing event. 100,000 is a real undergarment from the Regional Office.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *