Rubriky
Nezařazené

News 19.8.2020

🍀❤️🍀Konečně po 3 dnech naprostého vyčerpání se dávám pomalu dohromady a první moje zpráva bude o příteli László Birizdóvi, který je v Budapešťské nemocnici. Naštěstí má srdíčko v pořádku. V uvozovkách jsou to jen žlučové kameny. Já a moje rodina přejeme příteli Lászlovi brzké uzdravení a opětovné skvělé výkony.

Finally, after 3 days of complete exhaustion, I am slowly getting together and my first report will be about my friend László Birizdó, who is in Budapest Hospital. Fortunately, his heart is fine. In quotes, it’s just gallstones. My family and I wish my friend László a speedy recovery and great performances again.🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

News 10.8.2020

👍👍Vážení přátelé, chystá se internetový přímý přenos a až ve čtvrtek budu znát odkaz kde se bude dát koukat na naše skvělé MAELO, tak ihned zadám odkaz na FB i naše webové stránky. A v sobotu od 20.00 hodin bude společenský večer s živou hudbou. Bude hrát můj přítel se svou ženou.

Dear friends, there will be an internet live broadcast and only on Thursday I will know the link where you can watch our great MAELO, so I will immediately enter the link to FB and our website. And on Saturday from 8 pm there will be a social evening with live music. My friend will play with his wife.👍👍

Rubriky
Nezařazené

News 9.8.2020

🍀Dnes poslední úžasná zpráva v přihláškách. Dorazilo 22 přihlášek. Těmi, kteří se v den uzávěrky přihlášek zaregistrovali je 19 skvělých českých atletů Pavel Šimonek, Josef Smola, Jiří Pejpal, Michal Randa, Jiří Šolar, Kamil Vrátný, Jan Dušek, Miroslav Činka, Markéta Slavíková, Tomáš Severýn, Petr Pekař, Petr Ronovský, Marek Volf, Karel Šebelka, Miroslav Šlapota, Jiří Kovanda, Stanislav Marek, Petr Scigel a Jiří Janouch, skvělý německý atlet Holger Ziller, skvělý polský atlet Marek Stolarczyk a skvělá maďarská atletka Kata Bodorkos-Horváth. Paráda. Celkem přihlášených je 309.

Today the last amazing news in the applications. 22 applications arrived. Those who registered on the closing date of the applications are 19 great Czech athletes Pavel Šimonek, Josef Smola, Jiří Pejpal, Michal Randa, Jiří Šolar, Kamil Vrátný, Jan Dušek, Miroslav Činka, Markéta Slavíková, Tomáš Severýn, Petr Pekař, Petr Ronovský, Marek Volf, Karel Šebelka, Miroslav Šlapota, Jiří Kovanda, Stanislav Marek, Petr Scigel and Jiří Janouch, the great German athlete Holger Ziller, the great Polish athlete Marek Stolarczyk and the great Hungarian athlete Kata Bodorkos-Horváth. Great. There are 309 entries in total.🍀

Rubriky
Nezařazené

News 8.8.2020

🍀Dnes předposlední parádní zpráva. Dorazilo dalších 17 přihlášek. Dalšími skvělými zaregistrovanými je 9 německých atletů Ulrike Hiltscher, Sigrid Böse, Rudolf Bühler, Hartmut Räffler, Tino Schindler, Mario Renner, Jens Schoening, Philipp Renner a Norbert Hasselberg, 4 čeští atleti Miroslav Hanel, Ivan Sobotka, Ludmila Sarofinová a Stanislava Masničakova, 2 slovenští atleti Pavol Chovan a Milan Beliansky a 2 polští atleti Krzysztof Ważny a Monika Jablkowska. Skvělé, ještě se těším na poslední den přihlášek.

Today is the penultimate great news. Another 17 applications arrived. Other great registered are 9 German athletes Ulrike Hiltscher, Sigrid Böse, Rudolf Bühler, Hartmut Räffler, Tino Schindler, Mario Renner, Jens Schoening, Philipp Renner and Norbert Hasselberg, 4 Czech athletes Miroslav Hanel, Ivan Sobotka, Ludmila Sarofinová and Stanislav Masničakov, 2 Slovak athletes Pavol Chovan and Milan Beliansky and 2 Polish athletes Krzysztof Ważny and Monika Jablkowska. Great, I’m still looking forward to the last day of applications.🍀

Rubriky
Nezařazené

News 8.8.2020

🍀Včera další úžasná zpráva. Dorazilo 17 přihlášek. Těmi kdo se zaregistrovali je 9 skvělých slovenských atletů Miroslav Koralka, Peter Aneštík, Pavel Gašperík, Jana Chrenová, Jana Ilavská, Jana Štulajterová, Monika Medveďová, Andrea Alexová a Eduard Kučkovský, 5 skvělých českých atletů Ivana Jíchová, Dana Dvořáková, Jiří Tomešek, Petr Bena a Jiří Šebek, 2 skvělí němečtí atleti Eberhard Löbel a Vanessa Lemence a skvělá slovinská atletka Mojca Breganski, která po absolvování první disciplíny získá pamětní ražbu jako ocenění za prvního přihlášeného slovinského atleta. Paráda, jsou poslední dva dny do uzávěrky, zítra 9. srpna ve 24 hodin je uzávěrka přihlášek, tak se ještě těším na další přihlášky.

Another amazing news yesterday. 17 applications arrived. Those who registered are 9 great Slovak athletes Miroslav Koralka, Peter Aneštík, Pavel Gašperík, Jana Chrenová, Jana Ilavská, Jana Štulajterová, Monika Medveďová, Andrea Alexová and Eduard Kučkovský, 5 great Czech athletes Ivana Jíchová, Dana Dvořáková, Jiří Tomešek, Petr Bena and Jiří Šebek, 2 great German athletes Eberhard Löbel and Vanessa Lemence and a great Slovenian athlete Mojca Breganski, who after completing the first discipline will receive a commemorative coinage as an award for the first registered Slovenian athlete. Great, the last two days are until the deadline, tomorrow, August 9, at 24 o’clock is the deadline for applications, so I’m still looking forward to more applications.🍀

Rubriky
Nezařazené

News 6.8.2020

🍀A dnes další výborná zpráva. Dorazilo 14 přihlášek. Dalšími, kteří se zaregistrovali je 13 skvělých českých atletů Karel Machek, Vlastimil Flegl, Martina Netolická, Radek Bedrna, Martin Lagarde, Ondřej Lutovský, Gréta Novotná, Josef Seibert, Jaromír Gebauer, Jaroslava Vaněčková, Václav Hejda ( nejstarší přihlášený atlet ročník 1926 ), Josef Vonášek a Kateřina Brettschneiderová a další skvělý slovenský atlet Augustín Sládek.

And today another great news. 14 applications arrived. Others who registered are 13 great Czech athletes Karel Machek, Vlastimil Flegl, Martina Netolická, Radek Bedrna, Martin Lagarde, Ondřej Lutovský, Gréta Novotná, Josef Seibert, Jaromír Gebauer, Jaroslava Vaněčková, Václav Hejda (the oldest registered athlete in 1926), Josef Vonášek and Kateřina Brettschneiderová and another great Slovak athlete Augustín Sládek.🍀

Rubriky
Nezařazené

News 5.8.2020

🍀Dnes další vynikající zpráva. Dorazilo 6 přihlášek. Těmi, kteří se dnes zaregistrovali je 5 skvělých českých atletů Michaela Kolcová, Pavel Němec, Josef Král, Miriam Stewartová a Zdeňka Janoušková a skvělý německý atlet Bernd Ocker Hölters. Těším se ještě na další přihlášky. Zbývají poslední 4 dny do uzávěrky přihlášek.

Another great news today. 6 applications arrived. Those who registered today are 5 great Czech athletes Michaela Kolcová, Pavel Němec, Josef Král, Miriam Stewartová and Zdeňka Janoušková and a great German athlete Bernd Ocker Hölters. I look forward to more applications. The last 4 days remain until the application deadline.🍀

Rubriky
Nezařazené

News 4.8.2020

🍀Dnes další úžasná zpráva. Dorazilo 12 přihlášek. Těmi dalšími skvělými zaregistrovanými je 9 českých atletů Pavel Bulva, Miloslav Lapka, David Kellner, Kateřina Kellnerová, Roman Hlava, Stanislava Babušková, František Doleček, Karel Linhart a Ondřej Homolka, 2 maďarští atleti György Kiss a Borbála Bilkei a německý atlet Heiko Wendorf. Skvělé, velmi se těším na další přihlášky.

Another amazing news today. 12 applications arrived. The other great registered are 9 Czech athletes Pavel Bulva, Miloslav Lapka, David Kellner, Kateřina Kellnerová, Roman Hlava, Stanislava Babušková, František Doleček, Karel Linhart and Ondřej Homolka, 2 Hungarian athletes György Kiss and Borbála Bilkei and German athlete Heiko Wendorf. Great, I’m really looking forward to more applications.🍀

Rubriky
Nezařazené

News 3.8.2020

🍀Dnes další parádní zpráva. Dorazilo 9 přihlášek. Dalšími zaregistrovanými skvělými atlety je 5 českých atletů Petr Erlebach, Štěpán Michalovič, Stanislav Pilík, Pavel Fleischmann a Jiří Kruliš, 2 němečtí atleti Christian Reichelt a Norbert Weinreich, skotský atlet Maximillian McKenzie a polský atlet JanTomczak. Velmi se těším na další přihlášky.

Another great news today. 9 applications arrived. Other registered great athletes are 5 Czech athletes Petr Erlebach, Štěpán Michalovič, Stanislav Pilík, Pavel Fleischmann and Jiří Kruliš, 2 German athletes Christian Reichelt and Norbert Weinreich, Scottish athlete Maximillian McKenzie and Polish athlete JanTomczak. I am very much looking forward to more applications.🍀

Rubriky
Nezařazené

News 2.8.2020

🍀Dnes další vynikající zpráva. Dorazily 4 přihlášky. Těmi dalšími skvělými zaregistrovanými atlety je Zuzana Petr Ernestová z Česka, Laszlo Müller z Německa, Franciszek Trzciński z Polska a David Evertsen z USA, který získá po první disciplíně pamětní ražbu za prvního přihlášeného amerického atleta.

Another great news today. 4 applications have arrived. The other great registered athletes are Zuzana Petr Ernestová from the Czech Republic, Laszlo Müller from Germany, Franciszek Trzciński from Poland and David Evertsen from the USA, who will receive a commemorative coinage for the first registered American athlete after the first discipline.🍀