Rubriky
Nezařazené

Dnes další skvělá zpráva 27.01.2024

🍀❤️🍀❤️Dnes dorazila další skvělá zpráva. Dalším přihlášeným je skvělý chodec a můj kamarád Mariusz Siankowski z Polska. Velmi se těším na jeho účast.

Another great news arrived today. Another entrant is a great walker and my friend Mariusz Siankowski from Poland. I am very much looking forward to his participation.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Dnes další parádní zpráva 26.01.2024

🍀❤️🍀❤️Dnes dorazila další parádní zpráva. Dalším přihlášeným je skvělý dálkař můj kamarád Josef Drábek z ČR. Velmi se těším na jeho účast.

Another great news arrived today. Another registered person is a great distance runner, my friend Josef Drábek from the Czech Republic. I am very much looking forward to his participation.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Pátý úžasný sponzor ”Jan Adensam” 23.01.2024

Dnes jsem obdržel další nemalý finanční dar od mého dalšího úžasného kamaráda, který je pátým sponzorem ”JAN ADENSAM”, který je další, který si rovněž cení naší práce a také Janovi záleží na tom aby se povedla organizace našeho nejúžasnějšího MAELO 2024. Mé velké uctivé poděkování kamarádovi Janovi.

Today I received another big financial donation from another wonderful friend of mine, who is the fifth sponsor ”JAN ADENSAM”, who is another one who also appreciates our work and Jan also cares about the success of the organization of our most amazing MAELO 2024. My big respectful thanks to my friend Jan.

Rubriky
Nezařazené

Dnes další parádní zpráva 21.01.2024

🍀❤️🍀❤️Dnes dorazila další parádní zpráva. Další přihlášenou je skvělá atletka z Francie Mellado Pascale. Je to již třetí přihláška z Francie a doufám, že přibudou další a doufám, že bude přihlášek přibývat i z mnoha dalších zemí. Velmi se těším na její účast.

Another great news arrived today. Another registered athlete is Mellado Pascale, a great athlete from France. This is already the third application from France and I hope that there will be more and I hope that there will be more applications from many other countries as well. I am very much looking forward to her participation.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Dnes další skvělá zpráva 16.01.2024

🍀❤️🍀❤️Dnes dorazila další skvělá zpráva. Dalším přihlášeným je vynikající chodec Bobby King z Irska. Je to druhý irský atlet, který se přihlásil. Velmi se těším na jeho účast.

Another great news arrived today. Another entrant is excellent walker Bobby King from Ireland. He is the second Irish athlete to enter. I am very much looking forward to his participation.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Čtvrtý úžasný sponzor ”Holger Ziller” 13.01.2024

Dnes jsem obdržel další osobní a velký finanční dar od mého úžasného kamaráda a vynikajícího vrhače, který je čtvrtým sponzorem ”HOLGER ZILLER” z Německa, který si rovněž cení naší práce a také Holgerovi záleží na tom aby se povedla organizace našeho nejúžasnějšího MAELO 2024. Mé velké uctivé poděkování kamarádovi Holgerovi.

Today I received another personal and big financial gift from my wonderful friend and excellent thrower who is the fourth sponsor ”HOLGER ZILLER” from Germany, who also appreciates our work and also Holger cares about the success of the organization of our most amazing MAELO 2024 .My big respectful thanks to my friend Holger.

Rubriky
Nezařazené

Třetí úžasný sponzor ”firma Jan Becher – Karlovarská Becherovka a.s.” 12.01.2024

Včera jsem podepsal smlouvu s dalším již třetím sponzorem a to společností ”JAN BECHER – KARLOVARSKÁ BECHEROVKA a.s.” zastoupenou paní Klárou Meineltovou. Mé velké uctivé poděkování paní Meineltové a společnosti Jan Becher -Karlovarská Becherovka a.s..

Yesterday I signed a contract with another third sponsor, the company ”JAN BECHER – KARLOVARSKÁ BECHEROVKA a.s.” represented by Mrs. Klára Meineltová. My very respectful thanks to Mrs. Meineltová and the company Jan Becher -Karlovarská Becherovka a.s..

Rubriky
Nezařazené

Druhý úžasný sponzor ”Emil Daniš” 24.12.2023

V pondělí jsem obdržel obálku a kamarád mi řekl, že jí mám rozbalit až na vánoce, že je to dárek. Včera pod stromečkem, když jsem obálku rozlepil, tak jsem našel krásné přání a v tom přání byl druhý finanční dar od mého dalšího úžasného kamaráda a vynikajícího běžce a je druhým sponzorem ”EMIL DANIŠ” ze Slovenska, který si rovněž cení naší práce a také Emilovi záleží na tom aby se povedla organizace našeho nejúžasnějšího MAELO 2024. Mé velké uctivé poděkování kamarádovi Emilovi.

On Monday I received an envelope and a friend told me to unpack her for Christmas, that it was a gift. Yesterday under the tree, when I pulled the envelope, I found a beautiful wish and in that wish was a second financial gift from my next amazing friend and excellent runner and is the second sponsor ”EMIL DANIŠ” from Slovakia, who also appreciates our work and also Emil It depends on the organization of our most amazing Maelo 2024. My great respectful thanks to my friend Emil.

Rubriky
Nezařazené

Dnes další skvělá zpráva 14.12.2023

🍀❤️🍀❤️Dnes dorazila další skvělá zpráva. Dalším přihlášeným je můj kamarád a skvělý výškař Milan Král z ČR. Velmi se těším na jeho účast.

Another great news arrived today. Another registered member is my friend and great high-flyer Milan Král from the Czech Republic. I am very much looking forward to his participation.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Dnes další úžasná zpráva 13.12.2023

🍀❤️🍀❤️Dnes dorazila další úžasná zpráva. Dalším přihlášeným je skvělý přítel a atlet Antony Rey z Francie. Velmi se těším na jeho účast.

Another wonderful news arrived today. Another entrant is a great friend and athlete Antony Rey from France. I am very much looking forward to his participation.❤️🍀❤️🍀