Rubriky
Nezařazené

Dvacátý úžasný sponzor ”Optika Jílek s.r.o.” 29.06.2024

Ve středu 19.06. jsem obdržel další parádní finanční dar od dvacátého sponzora, kterým je ”OPTIKA JÍLEK s.r.o.” zastoupena samotným panem Janem Jílkem, kterého rovněž zaujal náš nejúžasnější světový podnik. Jen jsem Jana kontaktoval a během dvou dnů bylo vše potvrzeno. Je naprosto úžasné kolik skvělých lidí jsou ochotni pomoci ke zdárnému průběhu tak skvělé akce jako je naše MAELO. Mé velké uctivé poděkování panu Janu Jílkovi a firmě Stavebniny DEK a.s.. Je hrozné, že díky fotbalovému funkcionáři z Teplic nepodpořil Krajský úřad Ústeckého kraje náš podnik přesto, že mi byla přislíbena finanční pomoc a důvodem bylo, že prý nepřispívám ke sportovnímu rozvoji v kraji. My, kteří svým nejúžasnějším podnikem v ČR a i prý minimálně ve střední Evropě pro MASTERS atlety přilákáme vždy mnoho úžasných atletických přátel z Evropy i mimo Evropy a hlásí se nám i nadšení atleti, kteří nejsou třeba členy žádného klubu. Snad se podaří díky doposud úžasným atletickým přátelům a úžasným sponzorům a městu Lovosice zajistit dostatečné finanční prostředky na zdárný průběh našeho nejúžasnějšího podniku. 100 tisíc je pořádná podpásovka od Krajského úřadu.

On Wednesday 19.06. I received another great financial gift from the twentieth sponsor, which is “OPTIKA JÍLEK s.r.o.” represented by Mr. Jan Jílek himself, who was also interested in our most amazing company in the world. I just contacted Jan and everything was confirmed within two days. It is absolutely amazing how many great people are willing to help make such a great event like our MAELO a success. My very respectful thanks to Mr. Jan Jílek and Stavebniny DEK a.s.. It is terrible that, thanks to a football official from Teplice, the Regional Office of the Ústí Region did not support our company despite the fact that I was promised financial assistance and the reason was that I do not contribute to the development of sports in the region. We, who, with our most amazing company in the Czech Republic and at least in Central Europe for MASTERS athletes, always attract many wonderful athletic friends from Europe and outside Europe, and enthusiastic athletes who are not necessarily members of any club come to us. Hopefully, thanks to the amazing athletic friends and amazing sponsors and the city of Lovosice, we will be able to secure sufficient funds for the successful running of our most amazing event. 100,000 is a real undergarment from the Regional Office.

Rubriky
Nezařazené

Hostem MAELO 2024 bude olympijský vítěz v moderním pětiboji David Svoboda 27.06.20324

Dnes jsem telefonicky dostal potvrzení, že naším třetím hostem a tváří MASTERS EUROPA LOVOSICE 2024 bude olympijský vítěz v moderním pětiboji skvělý a čestný člověk a můj přítel David Svoboda. Takže budeme mít tři úžasné hosty, kterými jsou přímý účastník olympijský vítěz v desetiboji Robert Změlík, halový mistr světa ve vrhu koulí Remigius Machura a dnes potvrzený již zmíněný David Svoboda. Velmi se těším na jejich hostující účast.

Today I received confirmation by phone that our third guest and the face of MASTERS EUROPA LOVOSICE 2024 will be the Olympic champion in the modern pentathlon, a great and honest person and my friend David Svoboda. So we will have three amazing guests, who are the direct participant of the Olympic decathlon champion Robert Změlík, the world indoor shot put champion Remigius Machura and the already mentioned David Svoboda confirmed today. I am very much looking forward to their guest participation.

Rubriky
Nezařazené

Od pátku 21.06. po dnešek dalších 18 parádních zpráv 26.06.2024

🍀❤️🍀❤️Od pátku 21.06. po dnešek dorazilo dalších 18 parádních zpráv. Dalšími přihlášenými jsou přátelé vynikající atleti Lutz Illing, Tom Hettwer, Fred Holling, Brigitte Lemence, Vanessa Lemence, Stefan Lehmann, Sven Kunze, Cornelia Neuhäuser, Uwe Bähr, Michael Gorzel, Rene Richter, Ulrike Hiltscher, Carola Wolf, Mario Renner a Philipp Renner všech těchto 15 atletů z Německa, Charalampos Charalampos z Řecka, Paul Armstrong z Irska a Peter Gajdar ze Slovenska. Jsem velice poctěný, že se k nám vrací mnoho mých přátel, kteří oceňují naší velmi tvrdou práci okolo organizace a také jsem velmi poctěný, že se najde i mnoho nových tváří na našem nejúžasnějším MAELO a jsem velmi šťasten, že budu mít opět možnost se setkat s mými přáteli a že budu mít možnost poznat nové přátelé. A proto tento nejúžasnější MAELO pořádám. Velmi se těším na jejich účast.

From Friday 21.06. 18 more great messages arrived today. Other registered friends are excellent athletes Lutz Illing, Tom Hettwer, Fred Holling, Brigitte Lemence, Vanessa Lemence, Stefan Lehmann, Sven Kunze, Cornelia Neuhäuser, Uwe Bähr, Michael Gorzel, Rene Richter, Ulrike Hiltscher, Carola Wolf, Mario Renner and Philipp Renner all these 15 athletes from Germany, Charalampos Charalampos from Greece, Paul Armstrong from Ireland and Peter Gajdar from Slovakia. I am very honored that many of my friends are coming back to us who appreciate our very hard work around the organization and I am also very honored that there are many new faces at our most amazing MAELO and I am very happy that I will have the opportunity to meet again with my friends and that I will have the opportunity to meet new friends. And that’s why I’m hosting this most amazing MAELO. I am very much looking forward to their participation.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Včera a dnes dalších 14 úžasných zpráv 19.06.2024

🍀❤️🍀❤️Včera a dnes dorazilo dalších 14 úžasných zpráv. Dalšími přihlášenými jsou přátelé vynikající atleti Martin Horváth, Lenka Borovičková, Jiří Janoušek a Eva Hejnicová všichni čtyři z ČR, Krzysztof Czerski a Beata Siniecka oba z Polska, Niels Göhler, Frank Hempel, Daniela Kliche a Franziska Zirnig všichni čtyři z Německa, Lukáš Kormanik a Dušan Sedlár oba ze Slovenska, Franz Kastenberger z Rakouska a Bora Tamer Yilmaz z Turecka. Velmi se těším na jejich účast. Velmi bych si přál aby to takto pokračovalo až do minimálně 500 účastníků.

Another 14 wonderful news arrived yesterday and today. Other registered friends are excellent athletes Martin Horváth, Lenka Borovičková, Jiří Janoušek and Eva Hejnicová, all four from the Czech Republic, Krzysztof Czerski and Beata Siniecka both from Poland, Niels Göhler, Frank Hempel, Daniela Kliche and Franziska Zirnig, all four from Germany, Lukáš Kormanik and Dušan Sedlár both from Slovakia, Franz Kastenberger from Austria and Bora Tamer Yilmaz from Turkey. I am very much looking forward to their participation. I would very much like it to continue like this until at least 500 participants.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Od pátku po dnešek dalších osm skvělých zpráv 17.06.2024

🍀❤️🍀❤️Od pátku po dnešek dorazilo dalších osm skvělých zpráv. Dalšími přihlášenými jsou přátelé skvělý atleti Copacel Luminita z Rumunska, Bohuslav Šimek a Martina Beránková oba z ČR, Ralph Rüdiger, dr. Klaus Lutter a Ulrike Gründel-Michel všichni tři z Německa, Andrej Adamovič ze Slovenska a Edward Zwolski z Polska. Velmi se těším na jejich účast. A velmi bych si přál kdyby se ještě minimálně 200 atletických přítel přihlásilo a zúčastnilo.

Eight more great pieces of news arrived between Friday and today. Other registered friends are the great athletes Copacel Luminita from Romania, Bohuslav Šimek and Martina Beránková both from the Czech Republic, Ralph Rüdiger, dr. Klaus Lutter and Ulrike Gründel-Michel, all three from Germany, Andrej Adamovič from Slovakia and Edward Zwolski from Poland. I am very much looking forward to their participation. And I would very much like if at least 200 more athletic friends signed up and participated.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Včera a dnes dalších pět parádních zpráv 13.06.2024

🍀❤️🍀❤️Včera a dnes dorazilo dalších pět parádních zpráv. Dalšími přihlášenými jsou přátelé vynikající atleti Kenneth Kipchumba Langat z Keni, Frank Ortmann, Thomas Lohnes, Anne Reuschenbach a Lutz Schellenberg všichni čtyři z Německa. Velmi se těším na jejich účast.

Five more great news arrived yesterday and today. Other entrants are friends of the excellent athletes Kenneth Kipchumba Langat from Kenya, Frank Ortmann, Thomas Lohnes, Anne Reuschenbach and Lutz Schellenberg, all four from Germany. I look forward to their participation.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Včera a dnes dalších pět úžasných zpráv 10.06.2024

🍀❤️🍀❤️Včera a dnes dorazilo dalších pět úžasných zpráv. Dalšími přihlášenými jsou přátelé vynikající atleti Andrea Lange z Německa, Andrea Lerch a Mariann Svégel oba z Maďarska, Vladimír Stanko ze Slovenska a Virgil Ovidiu Hulea z Rumunska. Velmi se těším na jejich účast.

Five more wonderful pieces of news arrived yesterday and today. Other registered friends are excellent athletes Andrea Lange from Germany, Andrea Lerch and Mariann Svégel both from Hungary, Vladimír Stanko from Slovakia and Virgil Ovidiu Hulea from Romania. I am very much looking forward to their participation.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Předevčírem, včera a dnes dalších osm skvělých zprá 08.06.2024

🍀❤️🍀❤️Předevčírem, včera a dnes dorazilo dalších osm skvělých zpráv. Dalšími přihlášenými jsou přátelé vynikající atleti Franziska Brünner, Birgit Burzlaff a Manuela Hartung všechny tři z Německa, Levis Ombima, Kevin Okara Ondari a Edwin Kiprono Saina všichni tři z Keni, Kata Bodorkós-Horváth z Maďarska a Chris Palmer z Velké Británie. Velmi se těším na jejich účast.

The day before yesterday, yesterday and today, eight more great pieces of news arrived. The other entrants are friends of the excellent athletes Franziska Brünner, Birgit Burzlaff and Manuela Hartung all three from Germany, Levis Ombima, Kevin Okara Ondari and Edwin Kiprono Saina all three from Kenya, Kata Bodorkós-Horváth from Hungary and Chris Palmer from Great Britain. I am very much looking forward to their participation.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Včera a dnes dalších 11 parádních zpráv 05.06.2024

🍀❤️🍀❤️Včera a dnes dorazilo dalších 11 parádních zpráv. Dalšími přihlášenými jsou přátelé vynikající atleti Anke Zimmermann, Cora Kruse a Steffen Borsch všichni tři z Německa, Ilaru Truscheci z Rumunska, Alena Krchňáková a Jozef Niko oba ze Slovenska, Lucie Kolmašová z ČR, David Kamau Mbugua, Samuel Mungai Njuguna, John Mbugua Migwi a Julius Ng’ang’a Ndiru všichni čtyři z Keni. Velmi se těším na jejich účast.

Another 11 great news arrived yesterday and today. Other registered friends are excellent athletes Anke Zimmermann, Cora Kruse and Steffen Borsch, all three from Germany, Ilaru Truscheci from Romania, Alena Krchňáková and Jozef Niko both from Slovakia, Lucie Kolmašová from the Czech Republic, David Kamau Mbugua, Samuel Mungai Njuguna, John Mbugua Migwi and Julius Ng’ang’a Ndiru all four from Kenya. I am very much looking forward to their participation.❤️🍀❤️🍀

Rubriky
Nezařazené

Včera a dnes dobrá a špatná info zpráva 04.06.2024

😮😮😮😮Včera a dnes jsem dostal dobrou a velmi špatnou zprávu. Včera špatnou a dnes dobrou. Začnu dobrou. Napsala mi zprávu přítelkyně Kata Bodorkos-Horváth z Maďarska, že skvělí maďarští přátelé atleti chtějí se zúčastnit našeho nejúžasnějšího MAELO 2024 a tak požádali svaz aby přesunuli termín mistrovství Maďarska. Je to úžasné a všem maďarským přátelům děkuji.

Ta druhá zpráva pro mě dnes totálně zdrcující a velmi těžce zasahuje do našeho pořadatelství. Je ohrožena organizace našeho nejúžasnějšího MAELO 2024, protože prý z důvodu, že nezajišťuji sportovní rozvoj a potřeby občanů Ústeckého kraje, tak mi zamítli žádost o dotaci. Takže bude chybět 100 tisíc korun, které mi na krajském úřadu zamítli. Je to práce nějaké fotbalového funkcionářského šmejda z ODS. Takže se předem velice všem omlouvám jestli se opět nepodaří dokonalá organizace jelikož opět nebude splněný celkový rozpočet, který by zajistil pohodlnou organizace našeho nejúžasnějšího MAELO 2024.

Yesterday and today I received good news and very bad news. Yesterday bad and today good. I’ll start a good one. My friend Kata Bodorkos-Horváth from Hungary wrote me a message that great Hungarian athlete friends want to participate in our most amazing MAELO 2024 and so they asked the association to move the date of the Hungarian championship. It’s amazing and thank you to all my Hungarian friends.

The second news is totally overwhelming for me today and it interferes very heavily with our organization. The organization of our most wonderful MAELO 2024 is in jeopardy, because it is said that because I do not ensure sports development and the needs of the citizens of the Ústí Region, they rejected my request for a subsidy. So 100,000 crowns will be missing, which I was denied at the regional office. It’s the work of some football functionary scumbag from ODS. So I apologize in advance to everyone if the perfect organization will not be possible again because the total budget that would ensure the comfortable organization of our most amazing MAELO 2024 will not be met again.😮😮😮😮